KISS Lanyard

KISS je zkratka anglického výrazu „Keep It Simple Suspension“ (ve smyslu „Vždy snadného ulpění“) pro novou generaci zatahovacích systémů. Patentovaný systém KISS je na trhu první systém, který zabezpečuje spojení mezi lůžkem a linerem v horní i dolní části pahýlu. Výrazně tak omezuje rotační a pístové pohyby pahýlu v lůžku, které se obvykle vyskytují u běžných zatahovacích systémů nebo zámků.

Vlastnosti

Spojení mezi lůžkem a linerem v horní i v dolní části pahýlu

Díky tomuto spojení jsou značně omezeny rotační i pístové pohyby a zvyšuje se vnímání protézy.

Nasazování v sedě

Zatahovací systém KISS se může nasazovat na pahýl v sedě také díky širokému zatahovacímu řemenu. Je proto vhodný zejména pro nízký až střední stupeň aktivity.

Na suchý zip

Zatahovací pás je připojený k lineru vysoce kvalitním suchým zipem (bez lepení).

Vhodný i pro dlouhé pahýly

Váš ortotik-protetik může použít tento systém i v případě dlouhého pahýlu, protože nepřekáží umístění kolenního kloubu.