bebionic Hand | myoelektrická rukaVýhody

Uživatelka myoelektrické ruky bebionic sedí v kuchyni a čte si skripta.

Estetický design

Vzhled bebionic vychází z anatomické struktury lidské ruky. Působivé designové prvky zahrnují přirozeně vypadající tvary kloubů a přechod mezi zápěstím a hřbetem ruky.

Uživatel myoelektrické ruky bebionic míchá hudbu na mixážním pultu.

Moderní vzhled

Ruku bebionic dodáváme ve dvou atraktivních barevných variantách: bílý kevlar a černý karbon.

Uživatel myoelektrické ruky bebionic si míchá kávu pomocí klíčového úchopu.

Velká rozmanitost úchopů

Individuálně a nezávisle poháněné prsty umožňují 14 různých druhů úchopů, a tím pádem snadnější zvládání různorodých každodenních výzev.

Uživatel myoelektrické ruky bebionic krmí tele.

Individuální nastavení

Ortotik-protetik v seřizovacím softwaru nastaví parametry ruky bebionic přesně podle vašich potřeb a dané situace.

Uživatel sedí na křesle a drží tužku v protetické ruce bebionic.

Optimální rozložení hmotnosti ruky

Umístění prstových motorů v blízkosti zápěstí vede k přirozenému a vyváženému rozložení hmotnosti, takže je ruka lehčí a bude se vám pohodlněji nosit.

Uživatel myoelektrické ruky bebionic drží skripta pomocí klíčového úchopu.

Synchronizované pohyby prstů

Snímače v systému řízení motorů umožňují při uchopování předmětů koordinovaný a synchronizovaný pohyb jednotlivých prstů.

Úchopy

Bionická ruka bebionic v pozici aktivní ukazovák.

Aktivní ukazovák

Aktivní ukazovák je ideální pro používání klávesnice nebo chcete-li osvěžit květiny rozprašovačem. Předmět se uchopí a drží palcem, prostředníkem, prsteníkem a malíkem a ukazovák můžete ohýbat a nezávisle polohovat.

Bionická ruka bebionic v pozici silového úchopu.

Silový úchop

Tento úchop vám umožní snazší a především bezpečnější držení kulatých nebo válcovitých předmětů, mezi které mohou patřit míčky, ovoce, ale také láhve nebo rukojeti různých nářadí pro práci v domácnosti a na zahradě. Silový úchop využijete také při podávání ruky.

Bionická ruka bebionic v pozici pinzetového úchopu.

Pinzetový úchop

Pinzetový úchop je vhodný zejména pro jemnou manipulaci s předměty. Ortotik-protetik vás naučí, jak ručně přemístit palec dovnitř tak, aby se mohl dotýkat pouze ukazováku.

Bionická ruka bebionic v pozici háčkového úchopu.

Háčkový úchop

Háčkový úchop je ideální pro nošení nákupní tašky nebo kufříku. Tohoto úchopu dosáhnete dvěma možnými způsoby: buď s palcem v opozici, tedy směrem k dlani, a částečně zavřeným silovým úchopem nebo se zavřením prstů z polohy uvolněné ruky.

Bionická ruka bebionic v pozici přesného úchopu se zavřenou rukou.

Přesný úchop se zavřenou rukou

Tento úchop je podobný přesnému úchopu s otevřenou rukou a využijete ho zejména v situacích, kdy by vám natažené prsty překážely – například při práci u stolu. Nejprve se ohne a zavře do dlaně prostředník, prsteník a malík. Potom se ohne palec zhruba do středu svého pohybového rozsahu a tam se zastaví. Potom máte plnou kontrolu nad úchopem aktivním ukazovákem.

Image of the bebionic hand small in white in finger adduction.

Nůžkový úchop

Prsty se při zavírání ruky bebionic pohybují přirozeně k sobě. To vám umožní jisté uchopení tenkých předmětů jako např. příboru nebo časopisu mezi prsty. Nůžkový úchop se provádí dobře zejména se zavřenou rukou nebo z klíčového či pinzetového úchopu.

Bionická ruka bebionic v pozici špetkového úchopu (tužkového)

Špetkový úchop (tužkový)

Tento úchop vám umožní zvedat, držet a manipulovat s mnoha menšími předměty jako jsou klíče od auta, víčka, pera nebo mince. Když palec směřuje dovnitř, zavřete celou ruku do špetkového úchopu tak, že se palec setká s ukazovákem a prostředníkem. Prsteník a malík se zavřou do dlaně úplně.

Bionická ruka bebionic v pozici přesného úchopu s otevřenou rukou.

Přesný úchop s otevřenou rukou

Přesným úchopem s otevřenou rukou můžete zvedat a manipulovat s malými předměty, když máte palec v opozici a směřuje tedy k dlani. V tomto případě se ukazovák setkává s palcem, který se ohne doprostřed rozsahu své dráhy a tam se zastaví. Ukazovák je pak aktivní a pod vaší kontrolou, zatímco prostředník, prsteník a malík zůstávají natažené.

Bionická ruka bebionic v pozici otevřené dlaně.

Otevřená dlaň

Do otevřené dlaně si můžete položit tablet nebo talíř. Ruku můžete plně otevřít, když je palec v poloze stranou od dlaně.

Bionická ruka bebionic v pozici počítačového prstu.

Počítačový prst

Počítačovým prstem můžete ovládat klávesnici, dotykové obrazovky nebo stisknout zvonek či jakékoliv tlačítko. Tohoto úchopu dosáhnete, pokud je palec v laterální poloze, tedy stranou od dlaně. Prostředník, prsteník a malík se zavírají proti dlani a palec se pohybuje k prostředníku.

Bionická ruka bebionic v pozici úchopu myši.

Úchop myši

Tento úchop vám umožní ovládat počítačovou myš. Palec a malík sevřou myš ze strany, prostředník a prsteník zajistí její ještě větší stabilitu. Ukazovák se posune k tlačítku myši, klikne a pak se zase oddálí. Pro kliknutí je zapotřebí vyslat signál pro zavření ruky, pro uvolnění myši jednoduše ruku otevřete.

Bionická ruka bebionic v pozici pěsti.

Pěst

Pěst využijete k postrčení předmětu nebo ke stisknutí větších knoflíků a spínačů. Tento úchop doporučujeme používat také pro oblékání, protože se palec v oblečení nezachytí. Při úchopu pěsti se palec ohne ze strany směrem k dlani. Prsty se pak přes palec zavřou v pěst.

Bionická ruka bebionic v pozici klíčového úchopu.

Klíčový úchop

Tento úchop je ideální pro čtení časopisu, používání jídelní lžíce a obecně pro držení plochých předmětů jako je talíř, kreditní karta nebo klíč. Zahrát si můžete dokonce i karty. Když je palec na straně v laterální poloze, prsty se částečně ohnou. Až pak se ohne i palec a dotkne se ukazováku ze strany. Potom můžete s palcem hýbat nahoru a dolů, aniž byste pohybovali dalšími čtyřmi prsty. To vám umožní měnit polohu uchopeného předmětu, držet ho nebo uvolnit.

Bionická ruka bebionic v pozici uvolněné ruky.

Uvolněná ruka

Při uvolněné poloze ruky je palec na straně v laterální poloze a mírně ohnutý k dlani. Ostatní prsty jsou také mírně skrčené. Vysláním dalšího signálu se ruka dostane do háčkového úchopu pro nošení předmětů.

Ke stažení

Vyberte si prosím vhodný formát:

Bebionic - brožura pro protetiky

Stáhněte si malou brožurku o myoelektrické ruce bebionic. Poskytuje vám rychlý přehled o velikostech, zápěstích a možnostech úchopů.

Časté dotazy

 • Kdo může používat ruku bebionic?

  Ruka bebionic je vhodná pro všechny uživatele, kteří mají v jednom nebo více svalech pahýlu amputované končetiny nenarušenou svalovou aktivitu.

  Doporučujeme ji zejména pro uživatele s nízkou až střední úrovní aktivity, protože je nutné vyhýbat se činnostem s velkým zatížením protézy. Pro náročné aktivity je případně nutné vyrobit k bebionic doplňkovou protézu se systémem zvládajícím toto zatížení.

 • Kde si mohu vyzkoušet protézu ruky bebionic?

  Protetické vybavení s rukou bebionic dodávají certifikovaní ortotici-protetici v partnerských ortopedicko-protetických dílnách, kteří absolvovali speciální školení. Jejich prostřednictvím je po dohodě možné realizovat zkušební vybavení. Kontaktovat můžete také našeho specialistu na protézy horních končetin, Bc. Jana Maleše, males@ottobock.cz.

 • Jak dlouho potrvá, než se naučím ruku bebionic správně používat?

  Na tuto otázku bohužel nejsme schopni předem odpovědět. Rozsah nácviku, který je zapotřebí ke spolehlivému ovládání a používání myoelektrické protézy ruky, lze ale přirovnat k výuce hry na hudební nástroj.

  Po několika hodinách se obvykle naučíte protézovou ruku otevírat a zavírat. Pak musíte protézu pravidelně používat, aby mohla být úspěšně začleněna do každodenního života a pracovního procesu. To může trvat přibližně tři až šest měsíců. Velmi doporučujeme pravidelný trénink s ergoterapeutem, který nácvik urychlí a zefektivní.

 • Co všechno zahrnuje vybavení protézou ruky bebionic?

  Vybavení zahrnuje individuálně vyrobené pahýlové lůžko, veškeré komponenty do něj integrované a správné nastavení ruky, které provádí ortotik-protetik. Součástí vybavení je samozřejmě také vlastní montáž protézy a nácvik jejího používání, stejně jako pravidelné servisní prohlídky.

 • Jak dlouho vydrží baterie ruky bebionic?

  Provozní doba baterie závisí do značné míry na tom, jak intenzivně budete protézu během dne používat. Průměrně ale vydrží na jedno nabití celý den. Nabíjet baterii doporučujeme každý den, abyste měli jistotu, že bude protéza vždy připravena k použití.

 • Lze používat ruku bebionic bez rukavice?

  Použití kosmetické rukavice pro ruku bebionic vždy doporučujeme. Je tak chráněna před vlhkostí, nečistotami a prachem, které mohou zapříčinit nákladné opravy.

 • Jak budu ovládat ruku bebionic?

  Ruka bebionic je založena na myoelektrickém řízení. Znamená to, že ji budete ovládat vlastními svalovými signály (svalovou činností) v pahýlu.

  Nacvičená kontrakce (zatnutí) určitého svalu pahýlu generuje elektrické napětí v řádu mikrovoltů. To je snímáno elektrodami umístěnými uvnitř pahýlového lůžka a ve zlomcích sekundy přepočítáváno. Na základě těchto údajů pak řídí elektrické motory v protéze úchopy a rotaci ruky.

 • Mám horní končetinu amputovanou nad loktem. Mohu ruku bebionic používat i já?

  Pro amputace v úrovni paže lze ruku bebionic doplnit loketním komponentem ErgoArm nebo DynamicArm. Váš ortotik-protetik vám podrobně poradí a zodpoví všechny dotazy týkající se vašeho optimálního vybavení.

 • Jaké úchopy je možné s rukou bebionic provádět?

  Ruka bebionic vám nabízí 14 různých možností úchopu. Společně s ortotikem-protetikem si vyberete celkem 8 z nich, které budete nejčastěji používat. Přehled všech druhů úchopu si můžete prohlédnout pod záložkou „Úchopy“.

 • Mohu se s rukou bebionic sprchovat nebo si mýt ruce?

  Ne, s rukou bebionic se bohužel sprchovat ani koupat nemůžete.

  Pro myoprotézy nejsou k dispozici žádné standardní komponenty, které by sprchování a plavání umožňovaly. Na individuálním přizpůsobení protézy se musíte domluvit s vaším ortotikem-protetikem.

  Ruce si s bebionic mýt můžete jen za předpokladu, že je vybavená kosmetickou rukavicí, která je neporušená a dostatečně dlouhá, aby se do protézy nedostala voda.

 • Mohu používat bebionic pro ovládání dotykové obrazovky?

  Dotykovou obrazovku můžete ovládat jen s rukou bebionic Hand Small, pokud nebudete mít nasazenou kosmetickou rukavici.


Vhodné doplňky


Podobné produkty