Úroveň amputace

Výraz úroveň amputace určuje místo na těle člověka, kde bylo provedeno odejmutí některé z končetin. Vedle dalších faktorů se úroveň amputace používá při výběru vhodného protetického vybavení.

Stupeň amputace stanovuje lékař ještě před operací. V případě plánovaného zákroku také probíhá konzultace s ortotikem-protetikem, aby se zjistila, jaká amputační úroveň je nejvýhodnější pro následné protetické vybavení.

Amputace chodidla

Amputace chodidla

V oblasti chodidla je známo více než dvanáct různých amputací. Počínaje amputací prstu přes amputace ve střední části chodidla až po tarzní kosti.

Jako protetické vybavení mohou být použity silikonové protézy.

Transtibiální amputace (amputace bérce)

Transtibiální amputace (amputace bérce)

Transtibiální amputace se provádí v oblasti dolní části dolní končetiny (v bérci). Přeříznutím kostí tibie a fibula.

Protetické vybavení se skládá z chodidla, adaptéru, spojovacích prvků, pahýlového lůžka a lineru. Pahýlové lůžko a liner jsou části, které spojují protézu s pahýlem.

Protéza může být doplněna o kosmetický kryt, který vybavení dodá přirozený vzhled.

Exartikulace v kolenním kloubu

Exartikulace kolenního kloubu

Exartikulace v koleni nastává tehdy, je-li dolní končetina přerušena v kolenním kloubu, ale stehno zůstane zcela neporušené.

Protetické vybavení se skládá z chodidla, adaptéru, spojovacích prvků, kolenního kloubu, pahýlového lůžka a lineru. Pahýlové lůžko a liner jsou části, které spojují protézu s pahýlem.

Protéza může být doplněna o kosmetický kryt, který vybavení dodá přirozený vzhled.

Transfemorální amputace (amputace stehna)

Transfemorální amputace (amputace stehna)

Transfemorální amputace se provádí v oblasti horní části dolní končetiny (ve stehně). Přeříznutím kosti femur.

Protetické vybavení se skládá z chodidla, adaptéru, spojovacích prvků, kolenního kloubu, pahýlového lůžka a lineru. Pahýlové lůžko a liner jsou části, které spojují protézu s pahýlem.

Protéza může být doplněna o kosmetický kryt, který vybavení dodá přirozený vzhled.

Exartikulace kyčelního kloubu

Exartikulace kyčelního kloubu

Exartikulace v kyči nastává tehdy, je-li dolní končetina přerušena v kyčelním kloubu, ale pánev zůstane zcela neporušená.

Protetické vybavení se skládá z chodidla, adaptéru, spojovacích prvků, kolenního kloubu, kyčelního kloubu, pahýlového lůžka a lineru. Pahýlové lůžko a liner jsou části, které spojují protézu s pahýlem. Při exartikulaci kyčle se jako spojovací části přidávají postroje, které pomáhají udržet protetické vybavení na požadovaném místě.

Protéza může být doplněna o kosmetický kryt, který vybavení dodá přirozený vzhled.

Hemipelvektomie

Hemipelvektomie

Hemipelvektomie nastává v okamžiku, kdy je celá dolní končetina odejmuta i s částí pánve. Při tomto typu amputace je třeba nahradit část pánve, která bude následně ovládat protézu.

Protetické vybavení se skládá z chodidla, adaptéru, spojovacích prvků, kolenního kloubu, kyčelního kloubu, pahýlového lůžka a lineru. Pahýlové lůžko a liner jsou části, které spojují protézu s pahýlem. Při hemipelvektomii se jako spojovací části přidávají postroje, které pomáhají udržet protetické vybavení na požadovaném místě.

Protéza může být doplněna o kosmetický kryt, který vybavení dodá přirozený vzhled.