Psychologická pomoc

Pro každého člověka je amputace výrazný zásah do organismu, kterým se změní život. Je pochopitelné, že se člověk s takovou situací nelehko vyrovnává.

Zejména v rané fázi po zákroku hraje důležitou roli podpora rodiny a nejbližších přátel. Pokud se jí amputovanému dostává a je správně motivován, pravděpodobnost k návratu do aktivního života je velmi vysoká.

Na rozdíl od zahraničí u nás není ještě běžná účast psychologa v terapeutickém týmu. V žádném případě se nestyďte o tuto pomoc po amputaci požádat. Pokud vám bude vyhoněno, pomůže vám psycholog vyrovnat se se vzniklou situací a připraví vás na budoucí život s protézou a návrat do běžného života. Bez další chuti aktivně žít bude terapie mnohem delší a nemusí končit zcela úspěšně.

Doporučit vám prozatím můžeme dva unikátní projekty:

  • „Svépomocná skupina“ Rehabilitační kliniky Malvazinky v Praze – na pravidelných sezeních moderovaných terapeutem se setkávají amputovaní, vyměňují si zkušenosti a vzájemně si poskytují podporu. Účastnit se mohou jak hospitalizovaní na RK Malvazinky, tak i amputovaní „příchozí“.
  • Online psychologická poradna Mojra.cz – pomoc psychologa „na dálku“ v jakoukoliv denní dobu s využitím videohovoru prostřednictvím aplikací Skype, Viber, Whatsapp, ale třeba i jen přes telefon.


Svépomocná skupina RK Malvazinky v Praze

Na pravidelných sezeních moderovaných terapeutem se setkávají amputovaní, vyměňují si zkušenosti a vzájemně si poskytují podporu. Účastnit se mohou jak hospitalizovaní na RK Malvazinky, tak i amputovaní „příchozí“.

více

Online psychologická poradna Mojra.cz

pomoc psychologa „na dálku“ v jakoukoliv denní dobu s využitím videohovoru prostřednictvím aplikací Skype, Viber, Whatsapp, ale třeba i jen přes telefon.

více