3R60 Vacuum kolenní kloubVýhody

Opět moci dobře chodit

Řízená flexe ve stojné fázi až 15° snižuje namáhání obou končetin. Redukce sil působících na pahýl, pánev a páteř umožňuje dosažení téměř přirozeného vzorce chůze.

Sedání do dřepu

Názká hmotnost a velmi velký úhel flexe 173° pro větší volnost pohybu – zejména praktické, když nastupujete do auta nebo sedíte v omezeném prostoru v letadle nebo vlaku.

Snížené nebezpečí klopýtnutí

Díky multiaxiální konstrukci kloubu se délka protézy během švihu zkrátí - čímž se efektivně sníží riziko klopýtnutí.

Chůze na svazích

Pohodlná chůze o vysoké bezpečnosti i na hubém terénu a na svazích až 10°.

Snížené riziko

Konstrukce nabízí větší ochranu v nebezpečných situacích: uživatel může kdykoli ohnout kloub řízeným způsobem bez prodlev tak, že je menší nebezpečí pádu než u kolenních kloubů s uzávěrem.

Různé rychlosti chůze

Snadné řízení švihové fáze a prakticky přirozený kyvadlový pohyb bérce vedou k harmonickému, přirozenému vzorci chůze i při různých rychlostech chůze.

Kolenní kloub 3R60 Pro

3R60 Pro je založen na stejném principu jako 3R60 EBS – ale byl upraven několika způsoby.

3R60 Pro je menší, kompaktnější a lehčí než 3R60 EBS a je vhodný pro uživatele o maximální tělesné hmotnosti 75kg.

Progresivní tlumení ve stojné fázi řídí flekční a extenční pohyby ještě efektivněji. Zejména při vysokých rychlostech chůze, když působí ještě větší síly v porovnání s chůzí malou nebo střední rychlostí.

Ideální kombinace komponentů

Přirozené jako jeho vzor

Protézové chodidlo Trias vyrobené z karbonu se osvědčilo jako tuhé, vysoce kvalitní chodidlo přo všednodenní aktivity pro uživatele na středním stupni aktivity. Jeho trojúhelníkovitý, zakřivený tvar odpovídá anatomii lidského chodidla – představuje tak jeden z příkladů převzetí přirozených vzorů v ortopedické protetice. Patní a přenožní element napodobují strukturu klenby lidského chodidla. Základní pružina je vzájemně spojuje a zaručuje, že Trias tvoří ucelenou jednotku.

Funkce

Ráz vznikající při došlapu paty je nejprve plynule utlumen a poté následuje fyziologický odval chodidla. Energie uložená v systému při došlapu paty se při odrazu špičky chodidla opět uvolní. Bezpečné, řízené a energeticky úsporné vzorce pohybů posilují důvěru uživatele v protézu. Chodidlo se přizpůsobuje různým rychlostem chůze a nerovnému terénu, aniž by došlo ke ztrátě komfortu díky tomu, že se současně sníží zatížení zdravé končetiny.

Kromě normálního verze (výška podpatku 10 mm) se kryt chodidla Trias dodává také ve zúžené verzi (výška podpatku 20 mm). To vám umožňuje vybírat si z většího množství obuvi.

Technické údaje

Technické údaje 3R60 Vacuum
Stupeň aktivity 2 - 3
Maximální tělesná hmotnost 125 kg
Oblast použití Stehenní amputace
Proximální připojení Adjustační pyramida
Distální připojení Adjustační pyramida
Maximální úhel flexe kolene 173 stupňů
Hmotnost 900 g
Systémová výška 174 mm
Doporučené systémové komponenty Systém pahýlového lůžka: ProSeal Ring (452A1=*) s linerem bez textilu (např. Skeo Liner 6Y81) a podtlakovým konektorem (2R119)