Kenevo - bionický kolenní kloub


Výhody

Podporované sedání

Kenevo automaticky detekuje, když si chcete sednout a znatelným brzděním vám poskytne potřebnou podporu. Dokonce i při tomto pomalém pohybu máte kloub stále pod kontrolou. Tato jedinečná vlastnost dělá z Keneva opravdu stabilní a bezpečný systém.

Snazší pohyb na vozíku

Pokud se občas potřebujete pohybovat na vozíku, půjde vám to s Kenevem snáze, než s mechanickou protézou. Jednoduchým způsobem můžete kolenní kloub zaaretovat v mírně ohnuté poloze. Protézové chodidlo je tak stále v dostatečné výšce a nezadrhává o podložku, když se druhou nohou odstrkujete.

Podpora při vstávání

Při vstávání můžete na Kenevo přenést váhu. Dokonce i když si potřebujete odpočinout a udělat přestávku, není to problém – systém okamžitě reaguje a udrží vás i s pokrčeným kolenem.

Funkce stoje

Nezávisle na zvoleném módu aktivity poskytuje Kenevo při stoji nejvyšší možnou bezpečnost. V módech aktivity A a B je zajištěna zaaretovaným kolenním kloubem, tedy narovnanou protézou během celé stojné fáze (čas, kdy stojíte s protézou na podlaze a zatěžujete ji). V dynamičtějším módu C pak můžete díky intuitivní funkci stoje zaujmout stabilní polohu i s přirozeně ohnutým kolenem.

Zlepšené obnovení stability

Okraje koberců, prahy nebo jiná nebezpečná místa, kde může dojít k zakopnutí, by pro vás už neměly být překážkou. Díky vylepšené funkci obnovení stability Kenevo pozná, když zavrávoráte a hrozí vám pád. Okamžitě se přepne na vysoký flekční odpor a zabrání tak podlomení.

Unikátní zahájení švihové fáze

Švihová fáze je časový úsek kroku, kdy protéza není v kontaktu s podlahou a prokmitává kolem druhé končetiny. V módech aktivity B a C se švihová fáze spouští spolehlivě i při malých krocích a měnící se zátěži (pokud např. používáte pomůcky pro podporu chůze). Dokonce i při velmi pomalé chůzi zůstane při švihu protézy od země dostatečná světlá výška, která přispívá k vysoké bezpečnosti.

Funkce

Kenevo má tři módy aktivity. Díky tomu se může přizpůsobovat vašim individuálním potřebám a postupně (například během rehabilitace) rozvíjet nejrůznější dovednosti. Vhodný režim na kloubu vždy nastavuje váš ortotik-protetik.

Mód A: režim s plnou aretací „locked mode“

V módu A je kolenní kloub aretovaný a nespouští švihovou fázi. Kenevo se tedy v kolenním kloubu neohýbá, působí jako stabilní protéza, poskytuje maximální bezpečnost a neumožňuje neočekávané pohyby.

Tento mód je vhodný, pokud máte pouze malou kontrolu nad pahýlem, chodíte obvykle jen krátké vzdálenosti v interiérech a trávíte většinu času vsedě.

Mód B: režim s částečnou aretací, bez flexe ve stojné fázi „semi-locked mode“

V tomto módu je kloub během celé stojné fáze (když je protézové chodidlo v kontaktu s podlahou) zablokovaný. Odblokuje a ohne se až pro švihovou fázi, to znamená v momentě, kdy zahájíte protézou kyvadlový pohyb vpřed. Uvolnění kloubu je do značné míry nezávislé na vašem vzorci chůze i na tom, zda používáte další pomůcky pro chůzi či nikoliv. Kenevo zahajuje švihovou fázi vždy v ten pravý čas.

Tento mód aktivity je obzvlášť užitečný, když máte nad pahýlem středně dobrou kontrolu, ujdete krátké vzdálenosti a chodíte pomalu.

Mód B+: režim s částečnou aretací, s flexí ve stojné fázi „semi-locked mode+“

Mód aktivity B+ odpovídá módu B, ale je doplněný o flexi (ohnutí v koleni) ve stojné fázi při došlapu paty až do 10°. I když to zní dost technicky, v podstatě to znamená, že jakmile vaše pata došlápne na zem, koleno se mírně ohne. Stejně jako u zdravého kolena. Výsledkem je pohyb, který vypadá přirozeněji, dokonce i pokud půjdete z mírného kopce.

Tento mód aktivity je vhodný, pokud jste si již vytvořili dostatečnou důvěru v protézu, abyste mohli chodit s flexí ve stojné fázi.

Mód C: režim s dotlumením flexí „yielding mode“

V yieldingovém módu můžete dosáhnout přirozenější chůze při stejně vysoké úrovni bezpečnosti. Ve srovnání s ostatními režimy aktivity není kolenní kloub ve stojné fázi aretován, i přes zatížení je mírně ohnutý jako zdravé koleno a vykazuje vysokou úroveň tlumení. Yielding vám pomůže chodit se stehenní protézou jak na rovném terénu, tak i svazích a schodech. Švihová fáze může být zahájena dříve, což vám usnadní dynamičtější pohyby.

Režim C je vhodný v případě, že máte středně dobrou kontrolu nad pahýlem, zvládnete různé každodenní situace a dokážete ujít krátké až středně dlouhé vzdálenosti.

Doporučené kombinace

Terion K2

Terion K2 je spolehlivým společníkem pro každý den zejména pro uživatele potřebující vysokou míru bezpečnosti. Toto chodidlo poskytuje stabilitu a bezpečí při chůzi a stoji v každodenním životě jak v domácí prostředí, tak i venku.

více

Trias

Karbonové chodidlo 1C30 Trias je založeno na konstrukci přirozeného vzoru – lidského chodidla. Kromě velmi pohodlného nošení nabízí uživateli i mimořádně atraktivní vzhled.

více

Dynamic

Chodidla 1D10 a 1D11 Dynamic působí velmi přirozeně, vyznačují se vysokou funkčností a díky tvarovaným prstům jsou pro uživatele vizuálně zajímavá.

Ke stažení

Vyberte si prosím vhodný formát:

Kenevo - prospekt pro protetiky

1stránkový prospekt pro ortotiky-protetiky v českém jazyce.

Vyberte si prosím vhodný formát:

Kenevo - návod pro protetiky

44stránkový návod pro ortotiky-protetiky v českém jazyce.

Vyberte si prosím vhodný formát:

Kenevo - návod pro uživatele

32stránkový návod pro uživatele v českém jazyce.


Vhodné doplňky

Podobné produky