Chodidlo 1C40 C-Walk

Přirozená chůze s karbonovým chodidlem

Mnoho uživatelů chce protézové chodidlo, které podporuje co nejpřirozenější obraz chůze, aby handikep nebyl na první pohled poznat. Ottobock založil cíl vývoje na tomto požadavku. Výsledkem je karbonové protézové chodidlo C-Walk, které nejen umožňuje symetrický obraz chůze, ale zároveň snižuje namáhání na obou stranách těla, na straně s protézou i na straně zdravé.

Základní princip chodidla je založen na spojení karbonové planžety ve tvaru C se základní planžetou chodidla prostřednictvím řídícího kroužku.

V každé fázi chůze vrátí C-Walk takové množství energie, jaké je skutečně zapotřebí pro odval tak, aby byl co nejpřirozenější a nejharmoničtější. Takže vždy chodíte pohodlně a dynamicky.


Jak to funfuje

Technologie

Soustava planžet u chodidla C-Walk vytváří jakýsi virtuální kloub podobný fyziologickému kotníku, který účinně podporuje pohyb bérce během střední stojné fáze.

Planžeta ve tvaru C (1) je dynamicky spojena se základní planžetou (2) pomocí řídícího kroužku (3). Jejich vzájemná součinnost tak umožňuje uživateli pohodlnou a dynamickou chůzi.

Konstrukce

1. Karbonová planžeta ve tvaru C

2. Základní karbonová planžeta

3. Řídící kroužek

4. Patní část

Nášlap na patu

Při nášlapu na patu působí patní část jako páka stlačující planžetu ve tvaru C. Tím je zajištěno odpružení a rychlý kontakt s podložkou pomocí základní planžety. Při nášlapu vyvolává základní planžeta výraznou plantární flexi.

Střední stojná fáze

Ve střední stojné fáze se planžeta ve tvaru C uvolní a díky nahromaděné energii podporuje odval. Rozevření planžety ve tvaru C je pak regulováno řídícím kroužkem, aby se během odvalu systematicky zvyšoval odpor přednoží – v základní planžetě se vytváří napětí.

Přechod do švihové fáze

ákladní planžeta ukládá energii, která je pak uvolněna při přechodu do švihové fáze. Prodloužená podpora pohybu (ohledně délky trvání i délce základní planžety) zajišťuje plynulý přechod z amputované končetiny na zdravou.