GDPR

Oznámení o ochraně osobních údajů

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 naleznete zde aktuální verze dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“.