Etická linka (Whistleblowing Unit)

Whistleblowing Unit dává všem zaměstnancům, zákazníkům a obchodním partnerům možnost nahlásit případné porušení předpisů, aby bylo možné tyto interně objasnit a zabránit tak způsobení škod osobám ve společnosti nebo firmě jako takové.

Whistleblowing Unit slouží k nahlašování závažných porušení zákonů nebo našich interních předpisů zejména v důsledku podvodu, korupce, krádeže, diskriminace, sexuálního obtěžování, vydírání, vyzrazení tajemství, kontroly exportu, nesrovnalostí v účetnictví, ohrožení životního prostředí, bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci jakož i případy zaměstnávání dětí a nucených prací.

Z důvodu zvláštních zákonných požadavků je potřeba upozornění na případy porušení ochrany údajů hlásit výhradně na e-mailovou adresu: privacy@remove-this.ottobock.cz.

Oznamovatelé z celého světa mohou zasílat své zprávy anonymně prostřednictvím dvou kanálů:

Externí ombudsman společnosti

Společnost Ottobock ustanovila svého externího ombudsmana, advokáta Dr. André Große Vorholta, který vaše podání přezkoumá a co nejkomplexněji ho prošetří. Při zachování vaší anonymity nahlásí případ oddělení pro dodržování předpisů (Compliance Department) společnosti Ottobock SE & Co. KGaA.

Kontaktní údaje ombudsmana:

Dr. André Große Vorholt
Telefon: +49 89 23714 12460
E-mail: ottobock-ombudsmann@remove-this.luther-lawfirm.com

Digitální linka na Whistleblowing Unit

Útvar pro dodržování předpisů (Compliance Department) společnosti Ottobock SE & Co. KGaA zpracuje vaši zprávu profesionálně a s maximální diskrétností:

PŘEJÍT DO SYSTÉMU WHISTLEBLOWER OTTOBOCK (V ANGLIČTINĚ A NĚMČINĚ)