Všeobecné podmínky

Veškeré informace uváděné na našich webových stránkách byly sestaveny s co největší pečlivostí. Nepřebíráme však záruku za správnost, úplnost a aktuálnost uváděných informací.

Pokud uvádíme odkazy na webové stránky třetích stran, distancujeme se od obsahu zobrazovaného na těchto stránkách. Takové stránky nepovažujeme za naše vlastní. Naše odkazy slouží pouze jako pomůcka pro získání dalších ifnormací, aniž bychom hodnotili jejich kvalitu.