Tübingenská flekční a abdukční kyčelní ortéza


Výhody

Dítě má volnost pohybu

Je přirozené, že chcete, aby se vaše dítě mohlo normálně hýbat a kopat. Dítě by mělo poznávat své vlastní tělo a zvědavě objevovat svět. Tübingenská kyčelní ortéza neomezuje volnost pohybu dítěte. Například když se učí otáčet své tělo, jejich všeobecný motorický vývoj, není opožděn v porovnání s ostatními dětmi.

Přirozené držení těla

Příroda je nejlepším vedením pro léčbu dysplazie kyčle. Poloha v podřepu s ohnutýma nohama, tedy jako když je dítě polohováno v Tübingenské kyčelní ortéze, je přirozenou posturou, kterou dítě zaujímá v děloze. V této poloze může kyčel dítěte tudíž dozrát za stejných příznivých podmínek jako v děloze.

Snadná manipulace

Váš lékař přizpůsobí Tübingenskou kyčelní ortézu a přesně vám vysvětlí, jak s ní máte manipulovat. Během velmi krátké doby dobře zvládnete nasazování dlahy a její sundavání, protože je k tomu zapotřebí jenom použít suchý zip a bílé zapínání.

Rychlé navyknutí

Mnoho rodičů se obává, že se jejich děti nebudou cítit v ortéze pohodlně. Uvidíte ale, jak rychle si na ni dítě zvykne. Po krátké době seznamování s ortézou ji dítě již ani nezaregistruje. Měkké peloty a fleecový materiál suchých zipů přispívají k pohodlnému nošení. Pokud by se ale dítěti delší dobu v ortéze nelíbilo, tak je samozřejmě nutné, aby ji doktor zkontroloval.

Bezpečná léčba

Tübingenská kyčelní ortéza se používá již 25 let. Lékaři v Německu používají tuto ortézu nejčastěji díky její velmi vysoké a osvědčené účinnosti. Až do současnosti s ní bylo úspěšně léčeno více než 250 000 kojenců.

Vhodné pro každý den

Spaní, jízda v autě v sedačce Maxi Cosi nebo jiné dětské sedačce, ležení v dětské sedačce nebo pobyt s dětmi v bazénu: Vaše dítě bude nosit ortézu bez problémů pro všechny tyto aktivity. Je navržená tak, abyste ji nemuseli sundavat.

Klinický obraz a léčba

Diagnóza dysplazie kyčlí

Vrozená dysplazie kyčlí souvisí s opožděným vývojem kloubního pouzdra. Vývoj kosti kloubního pouzdra kyčle je nedokončený nebo je kloubní pouzdro příliš mělké, což znamená, že podpora hlavy kloubu stehenní kosti je nedostatečná. Pokud kyčel plně nevyzraje, může dojít k jejímu trvalému poškození.

Dysplazie kyčelního kloubu může být způsobena nedostatečným prostorem v děloze, nedostatkem plodové vody nebo polohou plodu koncem pánevním.

Jakmile je diagnostikována, platí následující zásada: Čím dříve se s terapií začne, tím lépe. A to z toho důvodu, že optimální anatomický vývoj kyčelního kloubu se nejsnáze ovlivní během prvních týdnů života. Pravidelné kontroly kyčelních kloubů jsou tudíž v Německu povinné a jsou součástí pravidelných preventivních vyšetření U1 až U10. Vývoj kyčlí může být jasně definován a vyhodnocen pomocí ultrazvuku.

Vrozená dysplazie kyčelního kloubu se vyskytuje na celém světě. Podle odhadů se v Německu narodí 4-5% takto postižených dětí. To znamená, že s dysplazií kyčelního kloubu se každoročně narodí okolo 25 000 až 30,000 dětí. Dívky jsou postiženy 5-7 krát častěji než chlapci.

Léčba

Ke zjištění stavu vývoje nebo zralosti se používá vyšetření ultrazvukem (též nazývané sonografie). Lékaři v Německu používají Tübingenskou kyčelní ortézu pro léčbu dysplazie kyčelního kloubu mnohem více než jakoukoli jinou. Již se v praxi a při terapii osvědčila po dobu delší než 25 let.

S Tübingenskou kyčelní ortézou bude držet dítě kyčle ohnuté v úhlu větším než 90° a nohy budou rozepřené (v abdukci) 30-45°. Délku a průběh léčby určí váš lékař. V závislosti na věku dítěte a úrovni zralosti se ortéza nosí 12-16 týdnů. Pro sledování a zajištění pozitivního vývoje kyčle se používá pravidlené vyšetření ultrazvukem (jednou za 3-4 týdny). To umožňuje lékaři určit, za a kdy je zapotřebí provést úpravu nastavení ortézy. Jakmile dosáhnou kyčle dítěte normální hodnoty, délka denního používání se zkrátí - obvykle po 6-8 týdnech. V tomto bodě musí dítě obvykle ortézu používat jen v noci po dobu 12 hodin.

Při závěrečném vyšetření se zhotoví rentgenový snímek a v každém případě by se mělo po roce provést porovnávací vyšetření.

Indikace

Dysplazie kyčelního kloubu u dětí do 12 měsíců bez nestability – typy kyčlí IIa, IIb a IIc, stabilita dle Grafa

Předpis lékaře

Název ortézy Kód Úhrada ZP Doplatek uživatele Ortézu předepisují
Tübingenská kyčelní ortéza skupina 24     chirurg, neurolog, ortoped, ortotik-protetik, rehabilitační

Skupina 04 – ortopedicko protetické pomůcky sériově vyráběné
Skupina 24 – ortopedicko protetické pomůcky individuálně zhotovené

Tato ortéza vyžaduje lékařský předpis a podléhá schválení revizním lékařem.