Nexgear Tango - hlezenní ortotický kloub


Výhody

Individuálně nastavitelené a vyměnitelné moduly.

Individuální přizpůsobení je možné kdykoliv

Funkce a konstrukce hlezenního kloubu lze přizpůsobit kdykoliv pomocí tří vyměnitelných modulů. To znamená, že můžete používat kloub po celou dobu procesu rehabilitace, i když se vaše potřeby změní.

Rychlý výběr správného modulu

Rychlý výběr správného modulu

Vybavovací souprava Tango Fit Kit umožňuje rychle a jednoduše vybrat vhodný modul a pružiny. Během procesu vybavování může ortotik-protetik vyzkoušet na uživateli všechny tři moduly a pružiny, aby provedl správnou stavbu a seřízení ortézy.

Statická a dynamická stavba se provádějí odděleně

Statická a dynamická stavba se provádějí odděleně

Nejprve se seřídí statická stavba. Potom se provede dynamické seřízení (předepnutí pružiny) reakčních pružin. Statická stavba tedy nemá žádný vliv na dynamické seřízení.

Lehká titanová konstrukce

Lehká titanová konstrukce

Titanová verze snižuje hmotnost ortézy, což umožňuje její příjemné nošení.

Harmoničtější a bezpečnější chůze s reakčním modulem pro Nexgear Tango

Harmoničtější chůze

Reakční modul vám umožní harmoničtější a efektivnější chůzi. Pomocí různých pružin lze individuálně optimalizovat požadovaný návrat energie. Váš ortotik-protetik vám vybere odpovídající pružinu.

Indikace

Částečné nebo úplné ochrnutí svalstva dolní končetiny, hlavně v případě neurologických bolestí jako např.:

  • neúplného poranění míchy
  • traumatického poranění mozku
  • dětské mozkové obrny
  • cévní mozkové příhody

Indikaci musí stanovit lékař.

Předpis lékaře

Název ortézy Kód Úhrada ZP Doplatek uživatele Ortézu předepisují
Nexgear Tango skupina 24     chirurg, neurolog, ortoped, ortotik-protetik, rehabilitační

Skupina 04 – ortopedicko protetické pomůcky sériově vyráběné
Skupina 24 – ortopedicko protetické pomůcky individuálně zhotovené

Tato ortéza vyžaduje lékařský předpis a podléhá schválení revizním lékařem.


Podobné produkty