E-MAG Active – elektronicky řízený systém kolenního kloubu

Vybavení při ochrnutí dolní končetinyVýhody

Přirozenější chůze

Přirozenější obraz chůze a přání nemuset se stále soustředit na pohyby. To jsou požadavky společné pro mnoho uživatelů ortéz. Inteligentní elektronika zajišťuje, abyste mohli chodit přirozeněji a snáze. Magnet automaticky uvolňuje kloub a vaše ruce zůstávají volné. Můžete se soustředit na ostatní věci v životě, které jsou pro vás důležité - vaše rodina, podnikání nebo hobby.

Lepší držení těla

Při použití E-MAG Active jsou pro vás pohyby snazší. Můžete toho dělat opět více a být aktivnější než dříve. Má to pozitivní vliv na vaše svaly a váš celkový zdravotní stav, například oběhový systém. Díky přirozenějšímu obrazu chůze je potřeba provádění kompenzačních pohybů prakticky nulová a sníží se tak zatížení na protější straně těla.

Jízda na kole

Když tlačítkem přepnete E-MAG Active do odblokovaného režimu, můžete dokonce jezdit na kole nebo na rotopedu. Díky inteligentní řídicí jednotce kloubu jsou možné i další sportovní aktivity jako například Nordic walking.

Vhodný pro každodenní používání

Svým zapouzdřeným designem je E-MAG Active chráněn před vnějšími vlivy, jako např. nárazy, nebo volným oděvem. Povrch kloubu tvoří homogenní a uzavřený celek, i když je kloub ohnutý.

Dlouhá životnost

V závislosti na prováděných pohybech vydrží E-MAG Active až 5 000 kroků, což odpovídá vzdálenosti asi 8 km a obvykle to na jeden den stačí. Baterii můžete přes noc snadno zase nabít.

Rychlý a tichý

V mnoha situacích bývá používání ortéz doprovázeno stálými zvuky, což může být nepříjemné. Ale magnet, který kloub při chůzi odblokuje, funguje rychle a tiše - takže je jeho každodenní používání nenápadné.

Funkce

E-MAG Active zajišťuje kolenní kloub v rozhodující chvíli, tedy ve stojné fázi cyklu chůze. Jde o fázi, kdy je vaše váha přenesena na postiženou nohu. Pro švihovou fázi, to znamená, když se kloub ohýbá, se opět uvolní. E-MAG Active se odblokuje při každém kroku vlivem pohybu chůze a před došlapem nohy se opět zablokuje. To umožňuje inteligentní systém snímačů, který měří polohu dolní končetiny při chůzi a vysílá tyto informace do elektroniky v kloubu. Potom magnet kloub odblokuje – rychle a tiše. Název kloubu E-MAG vychází ze slova elektromagnetický.

Předpis lékaře

Název ortézy Kód Úhrada ZP Doplatek uživatele Ortézu předepisují
Ortotický systém E-MAG Active skupina 24     chirurg, neurolog, ortoped, ortotik-protetik, rehabilitační

Skupina 04 – ortopedicko protetické pomůcky sériově vyráběné
Skupina 24 – ortopedicko protetické pomůcky individuálně zhotovené

Tato ortéza vyžaduje lékařský předpis a podléhá schválení revizním lékařem.


Podobné produkty