C-Brace® – ortotronický systém pro podporu hybnosti

První mechatronický systém na světě SSCO®Výhody

Nová volnost pohybu

Chůze pomalu nebo rychle - i na svazích nebo na nerovném terénu - umožňuje překonat situace klopýtnutí, chůzi ze schodů střídavým způsobem nebo ohyb dolní končetiny pod zatížením, například při sedání. S ortézou C-Brace® tak můžete zažít novou volnost pohybu. S mikroprocesorem řízenou stojnou a švihovou fází lze celý cyklus chůze ovládat dynamicky a v reálném čase. Systém reaguje okamžitě na každou situaci.

Zvýšení bezpečnosti při chůzi

C-Brace® rozezná aktuální fázi pohybu uživatele. Konvenční systémy nabízejí pouze dvě možnosti: kloub je buď zablokovaný a končetina je při zatížení natažená, nebo je kloub během švihové fáze nezablokovaný. C-Brace® reaguje v reálném čase. Můžete došlapovat, když je koleno ohnuté, stejně jako při normální chůzi, nebo můžete sedět. Tím se dosáhne větší bezpečnosti, zejména na nerovném terénu, na svazích nebo při případném zakopnutí.

Možnost aktivit ve volném čase

Řízení automobilu nebo rekreační cyklistika společně s rodinou... Myslíte, že to u vás už není možné? C-Brace® umožňuje rozmanité aktivity. Ortotik vám nakonfiguruje provozní režimy dle potřeby, jako např. cyklistika, které pak můžete snadno vybrat pomocí ovládacího tlačítka na ortéze. Rozšiřte svůj akční rádius a užívejte si aktivit, které jste dříve mohli provozovat bez omezení.

Nezávislý a mobilní

Již se nemusíte trvale soustředit na svou ortézu a na další krok. Plánujte své aktivity podle toho, co děláte rádi, pozorujte okolí a lidi kolem vás – C-Brace® vám umožní více nezávislosti a mobility.

Přirozené držení těla

V porovnání s konvenčními systémy může C-Brace® snížit fyzickou námahu při chůzi a zmírnit nadměrnou jednostrannou zátěž.

Funkce

Ortotronický systém C-Brace® pro podporu mobility je prvním mechatronickým systémem SSCO® na světě. SSCO® – zkratka Stance and Swing phase Control Orthosis – ortéza pro řízení stojné a švihové fáze znamená, že toto je první systém, který řídí jak švihovou tak i stojnou fázi – a tudíž celý cyklus chůze. Systém reaguje inteligentně na měnící se situace.

Tento ortotický systém sestává hlavně ze stehenního, lýtkového a chodidlového komponentu. Ty jsou vyrobeny individuálně. Chodidlový a lýtkový komponent jsou spojeny dynamickou planžetou z kompozitních vláken. Zde je také zaintegrován takzvaný snímač momentu hlezna. Měří takové parametry jako například zatížení, když jde uživatel dolů, nebo zda uživatel jde na rovném nebo nerovném povrchu. Snímač momentu hlezna vysílá tyto signály do mikroprocesorem řízené hydraulické jendotky kolenního kloubu. Ta je zase společně s elektronikou zapouzdřena do rámu z karbonových vláken. Zde měří snímač úhlu kolene průběžně ohyb kolene a úhlové zrychlení kolenního kloubu, tzn. zda jde uživatel pomalu nebo rychle a zda dělá krátké nebo dlouhé kroky.

Tímto způsobem průběžně rozeznává tento ortotronický systém C-Brace®, v jaké fázi chůze uživatel právě je. Dokáže tudíž regulovat hydraulické odpory a tím řídit flexi a extenzi kolenního kloubu.

Předpis lékaře

Název ortézy Kód Úhrada ZP Doplatek uživatele Ortézu předepisují
Ortotronický systém C-Brace® skupina 24     chirurg, neurolog, ortoped, ortotik-protetik, rehabilitační

Skupina 04 – ortopedicko protetické pomůcky sériově vyráběné
Skupina 24 – ortopedicko protetické pomůcky individuálně zhotovené

Tato ortéza vyžaduje lékařský předpis a podléhá schválení revizním lékařem.


Podobné produkty