Nestabilita vazů v koleni

Na koleni existují různé vazy, které stabilizují kolenní kloub v spojení se svalstvem, které kolenní kloub obklopuje. Vazy musí mít určitou sílu, aby zajistily stabilizaci a řádnou mobilitu v kloubu.

Ochablost vazů (laxnost) se může vyskytnout z důvodu vrozených nebo zíksaných faktorů. Ta často vede k oslabení kloubů. V případě přetržení vazu může dojít k úplné ztrátě stability v kloubu.


Příčiny

Nestabilita kolene je způsobena vrozeným nebo získaným oslabením kolene, s nebo bez vzájemných vlivů dalších stabilizujících struktur (např. kloubní pouzdro, kloubní chrupavka, menisky, struktury svalstva. Toto může vést ke značné nestabilitě v kolenním kloubu.

Forma nestability kolene je všeobecně definována počtem postižených struktur vazů. Čím více vazů je postiženo, tím nestabilnější bude kolenní kloub. Když jsou postiženy zkřížené vazy, projeví se to často nestabilitami, které umožňují výraznější posunutí bérce anteriorně a posteriorně. Příčina komplexní nestability kolene často spočívá v kombinaci postižených struktur, např. laxnost vnitřních zkřížených vazů, bočních vazů, ochablé pouzdro kolenního kloubu a/nebo poškození menisků.

Symptomy

Nestabilita kolene může vést k pocitu nestability, skutečné nestability, bolestí a podráždění. Osteoartritida často následuje po dlouhé době, tj. po zvýšeném opotřebení kloubní chrupavky v kloubu. Zpočátku se nestabilita projevuje např. nejistotou při chůzi nebo bolesti při zvýšeném namáhání. Nestabilitu kolene lze potvrdit nebo vyloučit pomocí klinických testů.

Diagnóza

Jakmile se nestabilita kolene potvrdí klinickými testy, často ještě v případě bolestivé nestability nebo omezené mobility následují doplňkové testy. Tyto zahrnují komparativní měření délky dolních končetin, vyšetření osového vyrovnání pánve a specifické testy kloubů, např. pomocí zobrazovacích metod jako RTG nebo MRI.

Terapie

Terapie závisí na příčině a vážnosti nestability. Může být konzervativní tj. bez operace a/nebo s operací. Při konzervativní terapii je léčba zaměřena hlavně na fyzioterapii a stabilizující ortézy.


Vyobrazené produkty představují příklady vybavení. Zda je produkt pro vás skutečně vhodný, a zda jste schopni plně využít jeho funkčnosti, to závisí na mnoha dalších faktorech. Klíčem je mimo jiné váš fyzický stav, kondice a podrobné zdravotní vyšetření. Váš lékař nebo orotik-protetik také rozhodnou, které vybavení je pro vás nejvhodnější. Rádi vás podpoříme.


Vhodné produkty