Roztroušená skleróza (RS)

Centrální nervový systém je tvořen mozkem a míchou (CNS). Odpovídá za koordinaci všech motorických funkcí a interních organických procesů jakož i za integraci všech vnějších a vnitřních podnětů. Pracuje na principu řídicího centra, které po nervových vláknech vede elektrické impulzy. Nervová vlákna jsou obalena izolační vrstvou.

Tato izolační vrstva se skládá hlavně z myelinu, což je bílá tuková látka. U lidí s roztroušenou sklerózou je tato nevratně poškozena z důvodu obranné reakce imunitního systému. To znamená, že individuální impulzy jsou zpomaleny nebo dokonce již nemohou být vůbec vyslány.

V Německu trpí RS asi 200 000 lidí, přičemž toto onemocnění propuká už ve věku 20 až 40 let. Z důvodů, které zůstávají nevysvětleny, jsou touto nemocí z celkových 2500 každoročně nových případů v Německu většinou postihovány dospělé ženy.


Symptomy

RS může způsobit řadu různých neurologických symptomů. Tyto zahrnují zhoršené vidění (např. dvojí vidění), zhoršenou funkci močového měchýře, spastické ochrnutí končetin, únavu a narušení jemných motorických schopností. Tyto symptomy se obvykle objevují ve fázích, které mohou být způsobeny například fyzickým nebo duševním vypětím, a které mohou kolísat, co do výskytu a intenzity.

Potíže RS jsou klasifikovány do několika tříd:

  • Relaps-remitentní forma RS převažuje zpočátku (cca 85 až 90%): Jeden nebo několik neurologických symptomů se vyskytuje pouze po krátkou dobu, tzn. po několika dnech opět (téměř) poleví.
  • U asi 30 až 40% pacientů s počátečně relaps-remitujícím průběhem nemoci se během 10 až 15 let stav silně zhorší. V tomto případě se hovoří o sekundární progresivní formě onemocnění.
  • U 10 až 15% pacientů začne nemoc přímo primárně progresivní formou. Při tomto průběhu onemocnění neurologické symptomy, které se vyvinou, znovu neodezní. Ale toto bývá relativně vzácné. Rovněž se vyskytují smíšené formy těchto základních typů onemocnění.

Příčiny

Příčiny RS dosud nebyly určeny. Bylo však zjištěno, že specifické obranné buňky, které normálně používá imunitní systém jako odezvu na invazi patogenů, jsou nemocí nesprávně naprogramovány. Bojují se strukturami vlastního organizmu namísto s cizími (a sice myelin z myelinového obalu a proteiny na bázi myelinu).

Byly diskutovány četné teorie o původu roztroušené sklerózy a na tomto základě provedeny odpovídající studie. Zdá se, že existují vazby na genetickou predispozici a byla také intenzivně zkoumána úloha viru Epstein-Barrové a herpes viru HHV-6. V současné době se předpokládá, že onemocnění je způsobeno celou řadou faktorů.

Diagnóza

Pro stanovení, zda se u pacienta vyvinula RS, má vyšetřující neurolog přístup k celé řadě diagnostických procedur. Tomu však předchází vypracování důkladné anamnézy pacienta.

Pokud anamnéza potvrdí podezření na RS, poskytnou další informace klinické testy. Při nich se podrobně vyšetřují motorické schopnosti pacienta, koordinace, reflexy, zrak a síla. Toto umožňuje zjistit rozsah, do jaké míry jsou poškozeny neurologické funkce a jaké oblasti mozku jsou postiženy. Při elektro-fyziologických testech (kontrola citlivosti v končetinách) lze také zjistit vodivost nervových vláken.

Pro vizualizaci oblastí zánětů CNS lze použít vyšetření magnetickou rezonancí (MRI). Další způsob vyšetření představuje lumbální punkce, při které se provede punkce do míšního kanálu pacienta mezi dvěma obratly, aby bylo možné odebrat vzorek likvoru.

Terapie

Terapie pro léčbu příčin roztroušené sklerózy v současné době neexistuje. Na rozdíl od dřívějších konceptů je doporučována účast na sportu téměř při všech formách RS. Když pacienti s RS trpí spasticitou, je doporučena pravidelná fyzioterapie a/nebo použití zdravotnických prostředků jako např. ortézy. Léčbu je možné také doplnit podáváním léků.


Vyobrazené produkty představují příklady vybavení. Zda je produkt pro vás skutečně vhodný, a zda jste schopni plně využít jeho funkčnosti, to závisí na mnoha dalších faktorech. Klíčem je mimo jiné váš fyzický stav, kondice a podrobné zdravotní vyšetření. Váš lékař nebo orotik-protetik také rozhodnou, které vybavení je pro vás nejvhodnější. Rádi vás podpoříme.


Vhodné produkty