Zranění kotníku

Podvrtnutí (vymknutí) a poranění šlach kotníku patří mezi nejčastější poranění. Na základě údajů ze srovnatelných zemí lze předpokládat, že jen v Německu utrpí každoročně zranění kotníku více než 1 milión lidí. V 85% případů dojde k postižení komplexu zevních vazů.Příčiny

Vazy v kotníku mohou být vystaveny přílišnému namáhání v extenzi nebo dokonce může dojít k přetržení vazů z důvodu zkrutu nohy vlivem působení vnějších sil nebo špatného pohybu. Taková poranění se často vyskytnou během sportovních aktivit. Nejčastější jsou v tomto ohledu akutní poranění kotníku. Představují přibližně 15 až 20% poranění při sportu. Rizikovými z hlediska poranění vazů kotníku jsou zejména sporty, při nichž dochází k častým, náhlým změnám směru, skokům, kontaktu s protihráčem. Sporty s mimořádně vysokým výskytem akutních poranění kotníku zahrnují fotbal, basketbal a volejbal.

Riziko obnovení poranění kotníku je zvýšené, zejména mezi sportovci. Přibližně jedna třetina pacientů utrpí další úraz kotníku v průběhu 3 let; mezi atlety činí tento počet až 73% z celkového počtu případů. Později si mnoho pacientů také stěžuje na menší pohyblivost kotníku, bolesti při chůzi a běhu, lehké otoky a mírnou nestabilitu hlezenního kloubu.

Typ poranění vazů

85% zranění vaziva horního hlezenního kloubu postihuje boční vazy, přičemž nejčastěji bývá postižen přední boční vaz. Mohou se vyskytnout i poranění dolního hlezenního kloubu. Ačkoli jsou izolovaná poranění dolního hlezenního kloubu vzácná, podle odhadů trpí 10% pacientů s chronickou laterální nestabilitou horního hlezenního kloubu také nestabilitou dolního hlezenního kloubu.

Stupeň závažnosti poranění a jeho symptomy

Poranění vazů hlezenního kloubu se dělí do 3 stupňů závažnosti:

Stupeň I (mírné):

Vazy jsou natažené bez makroskopických trhlin, mírný otok a/nebo citlivost postižených struktur. Těměř žádná nebo jen minimální ztráta funkce kotníku, obvykle bez pohmoždění, bez mechanické nestability kotníku, bez problémů se zatěžováním.

Stupeň II (střední):

Částečné makroskopické trhliny doprovázené mírnou bolestí, otokem a citlivostí postižených struktur. Mírné až střední zhoršení funkce a mírná až střední nestabilita kotníku; často provázené pohmožděním a problémy se zatížením poštižené končetiny.

Stupeň III (těžké):

Vazy jsou úplně přetržené, noha výrazně oteklá, hematom, bolest a citlivost na dotyk. Ztráta funkce kotníku a také viditelně nenormální pohyby kotníku a nestabilita, pohmoždění, žádná zatížitelnost.

Diagnóza

Lékař nejprve vyšetří chodidlo a jeho pohyblivost, teplo, otok, zčervenání pokožky, vystouplé kosti atd. Okolnosti, které vedly k poranění, a lokalizace bolesti se vysvětlí během konzultace a případně také se ujasní, zda v této oblasti nedošlo dříve k nějakému poranění nebo nemoci. V závislosti na nálezu se provedou další vyšetření jako např. rentgen nebo MRI.

Terapie

Časná funkční mobilizační terapie při poranění vazů hlezenního kloubu se etablovala jakožto moderní standard léčby. Terapie prováděná bezprostředně po poranění se řídí pravidlem PRICE (protection, rest, ice, compression, elevation), a tedy zahrnuje tento postup: ochrana, klid, ledování, komprese, elevace. Lehké cviky bez zatěžování postižené končetiny mohou být zahájeny už po 48 až 72 hodinách, aby došlo k obnovení rozsahu pohybu a síly svalů. Po ustoupení otoku je hlezenní kloub stabilizován pomocí ortézy a po 2 až 4 týdnech se postupně obnovuje zatěžování postižené nohy.

Je rovněž žádoucí co nejdříve zahájit doprovodný trénink senzomotoriky – obvykle po 3 až 4 týdnech.

Operace ano nebo ne?

Komplexní přehled pro porovnání stabilizace a časné funkcionální léčby ukázal, že časná funkcionální léčba významně převyšuje dlouhodobou stabilizaci.

  • V dlouhodobém výhledu se pacienti opět zapojí do sportu, který provozovali před tím, než utrpěli poranění
  • Urychlí se návrat k prvozování sportu
  • Více pacientů se mnohem dříve navrátí do práce
  • V krátkodobém výhledu trpí pacienti v menší míře potížemi jako např. otoky
  • U méně pacientů byla na rentgenových snímcích prokázána nestabilita kotníku
  • Více pacientů je spokojeno s léčbou


Vyobrazené produkty představují příklady vybavení. To, zda je produkt pro vás skutečně vhodný, a zda jste schopni plně využít jeho funkčnost, závisí na mnoha různých faktorech. Klíčem je mimo jiné váš fyzický stav, kondice a podrobné zdravotní vyšetření. Váš lékař nebo orotik-protetik také rozhodnou, které vybavení je pro vás nejvhodnější. Rádi vás podpoříme.


Vhodné produkty