Polio/postpolio syndrom

Obrna je infekční onemocnění způsobené virem obrny. Vir obrny převážně napadá centrální nervový systém (mozek a/nebo míchu). Ochrnutí se vyskytuje u 0,1% všech infekcí.


Příčiny

Infekce způsobená pozřením infikované potravy. Tím se vir dostane do úst a jícnu. Odtud se rozšíří do střev, kde se rozmnoží a nakonec se vyloučí se stolicí.

Inkubační doba (doba od infikování až po nástup nemoci) je asi 6 až 10 dní. Když se infekce v tomto stádiu zastaví, hovoří se o asymptomatické nebo abortivní formě obrny Toto je případ cca 4 až 8% všech infikovaných osob.

Symptomy

Nespecifické symptomy, které se mohou také vyskytnout při dalších virových infekcích, jsou patrné v raných fázích onemocnění: nevolnost, bolesti hlavy, horečka a případně průjem. Při asi 1% všech infekcí obrny pronikne virus bariérou střevního traktu a krevním řečištěm se dostane do míchy a mozku. Toto také vede k neparalytické formě obrny, která se projeví bolestmi hlavy, šíje a zad. Při cca 0,1% všech infekcí jsou napadeny nervové buňky v míše a/nebo mozku virem přímo. Toto je paralytická forma, poněvadž v těchto případech dojde k ochrnutí.

Symptomy obrny, dlouhodobé nálsedky/postpolio syndromu jsou:

 • Všeobecný nedostatek síly a vytrvalosti
 • Nadměrná únava
 • Obtížné dýchání a pocení
 • Nesnášenlivost chladu
 • Bolest zad a/nebo kloubů
 • Zvýšená svalová ochablost/bolest
 • Snížení svalové hmotnosti (svalová atrofie)
 • Zvýšení nestability kloubů/deformit kloubů
 • Křeče
 • Záškuby svalů (fascikulace)
 • Změny vzorce chůze a/nebo zvýšená náchylnost k pádům

Terapie

Poněvadž neexistuje žádná kauzativní protivirová terapie, léčba se omezuje na symptomatická opatření. Tato zahrnuje klid na lůžku s péči ošetřovatele, správné polohování a fyzioterapie. Kromě adekvátní fyzioterapie, zahrnuje následná léčba také vybavení ortopedickými pomůckami jako např. ortézy. Tím lze dosáhnout zlepšení mobility po akutním onemocnění.


Vyobrazené produkty představují příklady vybavení. Zda je produkt pro vás skutečně vhodný, a zda jste schopni plně využít jeho funkčnosti, to závisí na mnoha dalších faktorech. Klíčem je mimo jiné váš fyzický stav, kondice a podrobné zdravotní vyšetření. Váš lékař nebo orotik-protetik také rozhodnou, které vybavení je pro vás nejvhodnější. Rádi vás podpoříme.


Vhodné produkty