Osteoartróza: Co dělat, když Vás bolí kolenní kloub.

Osteoartróza je nejčastějším onemocněním kloubů a přibližně 60% všech případů osteoartrózy se týká kloubu kolenního. Zdaleka to není onemocnění postihující pouze starší lidi. Příznaky se často objevují již v poměrně mladém věku. Je to důsledek opotřebení, nadměrného namáhání, nadváhy či obezity nebo nesprávného zatěžování dolní končetiny jako celku. Nejčastější volbou terapie osteoartrózy jsou léky proti bolesti.

Kromě zdravé výživy a cíleného cvičení, může ortotické vybavení pomoci stabilizovat kloub a snížit zatížení postižené oblasti těla. Ortotické vybavení mírní příznaky osteoartrózy a můžete tak omezit příjem léků proti bolesti. Ukážeme Vám co dělat, abyste zmírnili příznaky osteoartrózy a znovu si užívali života naplno.

Osteoartróza... A co teď?

Stáněte si zdarma brožurku pro uživatele, ve které se dozvíte, jak mohou ortézy zkvalitnit život s osteoartrózou.

Medical illustration of a knee joint with osteoarthritis

Co je osteoartróza?

Osteoartróza je degenerativní onemocnění kloubu, které se vyvíjí postupně. Osteoartróza kolena, známá také jako gonartróza, se vyskytuje nejčastěji. Onemocnění neovlivňuje pouze postižený kloub, ale dochází k přetěžování svalů a kloubů, které s onemocněním zdánlivě nesouvisí. Pacienti s osteoartrózou se musí vypořádat s celoživotními příznaky.

Osteoartróza je přirozenou součástí stárnutí, a proto ji nelze zcela zastavit. Lidé s osteoartrózou mohou mít bolesti a záněty postiženého kloubu. To je způsobeno artritickými změnami v kloubu a jeho opotřebením. Cílená pohybová aktivita a ortotické vybavení mohou mírnit příznaky osteoartrózy, i když je pokročilá.


Jaké jsou příznaky osteoartrózy kolena?

Existuje celá řada příznaků, které jsou typické pro osteoartrózu kolena. Mohou se vyskytovat samostatně nebo v kombinaci. V závislosti na míře opotřebení kloubů, mohou být příznaky více či méně závažné. V počátečním stadiu onemocnění mohou být příznaky pouze nepatrné nebo se nevyskytují vůbec, s postupem onemocnění si pacienti stěžují na bolest a omezení pohyblivosti. Příznaky může mírnit zdravá, vyvážená strava a pravidelná pohybová aktivita a sport. Vzhledem k tomu, že se příznaky nevyskytují okamžitě, zůstává osteoartróza kolena často dlouho nezjištěna. První příznaky onemocnění se vyskytují během každodenních činností. Dochází k lupání a praskání v kloubu, k bolestem při větší zátěži kloubu a při nošení těžkých břemen. Pokud pozorujete tyto příznaky, měli byste navštívit lékaře. Lékař pomocí několika vyšetřovacích metod určí, zda jsou Vaše příznaky způsobeny osteoartrózou kolena.


Příčiny osteoartrózy

Osteoartróza kolena může mít mnoho příčin. Největším rizikovým faktorem je přílišná zátěž kolena. Zvedání a nošení těžkých břemen nebo nesprávný pohyb může vést k přetížení kloubní chrupavky a k progresi opotřebení. Vyšší zatížení kloubní chrupavky je také u lidí s nadváhou nebo obezitou. Významnou roli ve vývoji osteoartrózy hraje věk. S přibývajícím věkem ztrácí chrupavka elasticitu, hůře regeneruje, proto osteoartróza nejčastěji postihuje lidi ve věku 60 let a více. Neznamená to však, že se osteoartróza netýká mladých lidí. Genetická predispozice může vést k časnému výskytu onemocnění. Rozvoj onemocnění mohou vyvolat také sportovní poranění a úrazy obecně. Osteoartróza se vyvíjí pomalu, takže mezi časným stadiem a těžkou osteoartrózou je často období několika let. Během této doby symptomy postupně progredují.


Lékařské ilustrace progrese osteoartrózy.

Rozvoj osteoartrózy

Existují čtyři fáze osteoartrózy kolena. V první fázi nedochází k viditelnému poškození kloubní chrupavky. V této fázi je prakticky nemožné osteoartrózu zaznamenat rentgenovým nebo artroskopickým vyšetřením. Chrupavka je méně elastická a začíná hůře regenerovat, takže napětí v koleni může začít působit bolest. Ve druhé fázi dochází k další degeneraci chrupavky; na povrchu se objevují nepravidelnosti a malé prasklinky. Začínají se tvořit první osteofyty (kostní výrůstky). Koleno hůře nese váhu. V této fázi může progresi onemocnění zpomalit cvičení, úbytek hmotnosti a ortotické vybavení. Ve třetí fázi je kloubní chrupavka značně poškozena a opotřebována. Kosti kloubu přicházejí do přímého kontaktu. Rentgenové vyšetření prokazuje výrazné osteofyty (kloubní výrůstky) a zúžení kloubního prostoru. Pacienti mají výrazně narušenou kloubní pohyblivost a výraznou bolest kloubu. Ve čtvrté fázi se kloubní prostor výrazně zúžil a kloubní chrupavka je prakticky vymizelá. Následkem je deformita kloubu, jeho zánět a může dojít k dlouhodobému poškození kostí. Tato poslední fáze vyžaduje operativní zákrok, aby došlo k náhradě postiženého kloubu.


RTG snímek kolena s osteoartrózou.

Diagnóza osteoartrózy kolena: Jak lékař zjistí onemocnění?

Pokud máte často bolesti kolena a další popisované příznaky, může se u Vás rozvinout osteoartróza kolena. Navštivte lékaře. Pouze odborný lékař může, s využitím speciálních vyšetření, určit, zda jsou Vaše příznaky způsobeny osteoartrózou. Lékař se Vás nejprve zeptá na Váš celkový zdravotní stav a popíšete mu své stávající problémy. Sdělte lékaři o všech potížích, které jste v posledních dnech nebo týdnech pozorovali. To umožní lékaři posoudit, zda se jedná skutečně o osteoartrózu kolena nebo zda jsou příznaky způsobeny jiným onemocněním. Lékař poté vyšetří samotný kloub. Kloub prohmatá, vizuálně zhodnotí anomálie kloubu, otok, případně výpotek kloubu, lupání a praskání v kloubu při pohybu. Pro potvrzení diagnózy se provádí rentgenologické vyšetření. Rentgenový snímek zobrazí, zda kloubní chrupavka vykazuje nepravidelnosti nebo se v ní objevují trhliny nebo, zda se již objevují osteofyty (kloubní výrůstky). Někdy se provádí další vyšetření pomocí počítačové tomografie (CT), magnetické rezonance (MRI) nebo ultrazvuku. V závislosti na použité vyšetřovací metodě může lékař zjistit změny v oblasti kostí, poškození menisků nebo zkříženého vazu nebo nepravidelnosti na kloubní chrupavce.


Léčba osteoartrózy

Léčba osteoartrózy – neinvazivní

Neinvazivní terapie zahrnuje zdravou, vyváženou stravu a pohybové, sportovní aktivity během dne. Ke zmírnění příznaků osteoartrózy mohou přispět také krémy, léky proti bolesti nebo procedury fyzikální terapie (vířivé koupele, teplo/chlad, elektroléčba). Součástí neinvazivní terapie je i ortotické vybavení. V kombinaci s další terapií pomáhá zmírnit bolest a zlepšit Vaši pohyblivost.

Léčba osteoartrózy – invazivní

V léčbě osteoartrózy existuje řada invazivních metod, které zachovávají stávající kloub, ale ve větší či menší míře ovlivňují lidský organizmus. Jednou z metod je injekční aplikace kyseliny hyaluronové nebo kortizolu do kolenního kloubu. Kyselina hyaluronová je důležitou součástí pojivové tkáně a vyskytuje se přirozeně v lidském těle. Díky svým hydrofilním vlastnostem zlepšuje kyselina hyaluronová konzistenci kloubní tekutiny a poskytuje úlevu pro kloubní chrupavku. Další formou terapie je tzv. korekční osteotomie. Tento zákrok napravuje zcela nebo částečně osovou úchylku kosti, čímž se zabrání nesprávnému biomechanickému přetížení kloubu.

Chirurgická náhrada kolenního kloubu

Pokud osteoartróza kolena poškodila kloubní chrupavku do té míry, že veškerá dosavadní terapie nepomohla, budete muset zvážit možnost náhrady postiženého kloubu. Při této ortopedické operaci je postižený kloub nahrazen zcela nebo částečně.


Muž postižený osteoartrózou svírá pravé koleno bolestí.

Co mohu dělat pro zmírnění příznaků osteoartrózy?

Mnoho lidí s osteoartrózou kolena se ptá, co mohou udělat pro zpomalení progrese onemocnění a zmírnění příznaků onemocnění. Protože je nemožné kloubní chrupavku regenerovat, léčba osteoartrózy je zaměřena na zmírnění příznaků onemocnění. Cílem léčby je udržení nebo zlepšení pohyblivosti kolena a zmírnění bolesti. Pokud je kloubní chrupavka zcela zničena, je chirurgický zákrok jediným způsobem léčby osteoartrózy. Aby se předešlo chirurgickému zákroku, doporučujeme několik postupů pro aktivní boj proti osteoartróze. Zdravý životní styl, vyvážená strava, ortotické vybavení a pravidelná pohybová aktivita mohou zmírnit příznaky onemocnění a zpomalit jeho progresi. Způsob léčby osteoartrózy závisí na stadiu progrese onemocnění.

Muž trpící osteoartrózou stojí vedle studny se svou manželkou a psem.

Začarovaný kruh osteoartrózy

Když se vyvine osteoartróza kolena – v důsledku kloubní patologie, úrazu, postupujícího věku, obezity nebo nadměrné zátěže – kloubní chrupavka nemůže plnit svoji funkci, tlumení rázů a snížení tření mezi kloubními plochami. Výsledkem je snížená flexibilita kloubu, omezení hybnosti a bolest. Opakované záněty kloubu nepříznivě působí na celkový stav pacienta. Lidé s osteoartrózou instinktivně zaujmou nepřirozené držení těla, aby snížili tlak na kolena. Rovněž se vyhýbají zbytečnému pohybu. Nedostatek pohybu však může mít katastrofální následky a způsobit problémy v jiných částech těla – například v kyčlích. Dodávka živin do kloubní chrupavky je podporována pohybem, což znamená, že nedostatek pohybu bude mít negativní účinky na chrupavku a ta se bude rychleji opotřebovávat. S postupem onemocnění dochází k další destrukci chrupavky a kost pod poškozenou oblastí stále více houstne. Dochází k dalšímu omezení pohyblivosti. Ve finální fázi je kloubní chrupavka zcela opotřebena a kosti přicházejí do přímého kontaktu mezi sebou. To způsobuje bolest a zánět, což vede k významnému narušení každodenního života.


Produkt osteoartrózy Agilium Freestep je zobrazena vedle léků proti bolesti.

Zmírnění bolesti ortotickým vybavením

Léky proti bolesti mohu mít mnoho vedlejších účinků. Z tohoto důvodu bychom tyto léky neměli nadužívat. Ortotické vybavení, společně s další terapií, může výrazně zmírnit bolest a tím eliminovat užití léků proti bolesti. Ortotické vybavení stabilizuje postižený kloub, což zmírňuje bolest. Znamená to také, že znovu získáte svoji pohyblivost a rozsah pohybu. Ortézy se aplikují přímo na kolenní kloub (Agilium Reactive) nebo se nosí na noze, uvnitř boty (Agilium Freestep 2.0). Uvolňují tlak na koleno a poskytují úlevu od bolesti tam, kde je to potřeba. Která ortéza je vhodná právě pro Vás, konzultujte se svým lékařem a ortotikem-protetikem.

Potravinová pyramida ukazuje správnou stravu, aby se zabránilo osteoartróze.

Zdravá strava při osteoartróze

Zdravá strava může zmírnit příznaky osteoartrózy a zpomalit progresi nemocnění. Potravinová pyramida poskytuje rychlý přehled zdravé a vyvážené stravy. Nižší tělesná hmotnost znamená nižší tlak na klouby. Pokud tedy máte osteoartrózu, doporučuje se počítání kalorií a rovnováha mezi příjmem a výdejem. Vaše strava by se měla skládat především z ovoce a zeleniny, salátů, rostlinných olejů, ořechů a semen. Studie zveřejněná v odborném časopise „Scientific Reports“ dokazuje, že opotřebení kloubů není zapříčiněno pouze nadváhou, ale také nadměrný příjem cukru a vysoký podíl nasycených mastných kyselin ve stravě může působit poškození kloubní chrupavky. Vepřová játra, sádlo, vaječné žloutky, paštiky mohou obsahovat vysoké hladiny kyseliny arachidonové, která podporuje zánět. To neznamená, že se musíte vyhýbat všem živočišným potravinám. Místo vepřového masa si zvolte drůbež a nejezte více než 300 až 600 gramů týdně (doporučení Německé výživové společnosti). Aby byla zajištěna vyvážená strava, měli byste jíst alespoň dvakrát týdně ryby. Makrela, losos, sledě jsou bohaté na omega-3 mastné kyseliny. Ty mohou potlačit zánět v lidském těle. V boji s příznaky onemocnění může pomoci i koření. Kurkuma, muškátový oříšek, skořice, koriandr mají protizánětlivý účinek a snižují otoky, zatímco chilli a zázvor mohou přispívat k úlevě od bolesti. Měli byste se také vyvarovat alkoholu a nikotinu.

Osoba postižená osteoartrózou, která používá Agilium Move, provádí pohybová cvičení s gumovou koulí.

Pohyb a sport s osteoartrózou

Dodávka živin do kloubní chrupavky je úzce spojena s pohybem, a proto je nezbytná pravidelná pohybová aktivita. To platí pro všechny, ať už osteoartrózu máte či nikoli. Pravidelný pohyb posiluje svaly okolí kolena, podporuje krevní oběh v kloubu a tím zvyšuje přísun živin do chrupavky. Vaše krev přenáší živiny ze stravy do kloubní tekutiny. Z tohoto důvodu byste se měli snažit o správné držení těla a nevyhýbat se pohybu. Pokud již osteoartrózu máte, měli byste být denně aktivní a cvičením posílit pohybový aparát. Plavání, jízda na kole, dlouhé procházky nejen posilují svaly na nohou, ale také podporují mobilitu a vytrvalost. Nejdůležitějším pravidlem je neustálý pohyb bez nadměrného úsilí. To bude mít pozitivní vliv na kolenní klouby, budete se cítit lépe a více mobilní. Níže jsme sestavili některá cvičení, která zlepší Vaši rovnováhu, sílu, vytrvalost a která Vám pomohou žít zdravý a aktivní život navzdory osteoartróze.

Náš program „Agilium Move“ je určen zejména pro pacienty s osteoartrózou. Pomůže Vám posílit svaly v okolí kolenního kloubu, zlepší stabilitu kolenních kloubů a Vy se stanete mobilnější. Připojte se k Christianovi Neureutherovi, bývalému profesionálnímu lyžaři, a rozjeďte to s Agilium Move!


Agilium Move: cvičení pro rovnováhu, sílu a vytrvalost

Osoba s osteoartrózou, která používá Agilium Move, balancuje na jedné noze.

Rovnovážná cvičení

Při rovnovážném cvičení Agilium Move Vám bývalý profesionální lyžař Christian Neureuther ukáže, jak cvičit čtyřhlavý sval stehenní, který je důležitý pro kolenní kloub. Cvičení zlepší Vaši propriocepci. Ta je důležitá pro správnou koordinaci pohybu, registraci změny polohy těla a svalového napětí. To vše zlepší svalovou souhru mezi dynamickými a stabilizačními svaly v různých pohybových vzorcích.

Osoba s osteoartrózou nosí Agilium Move a provádí silová cvičení pro nohy s gumou.

Silové cvičení

Osteoartróza kolena vede nejen k poškození kloubní chrupavky, ale také k poškození okolní svalové tkáně. Pouze silné svaly zajišťují stabilitu kostěných struktur v kloubu. Při osteoartróze kolena byste se měli zaměřit na cvičení posilující svaly stehna. Silové cvičení Agilium Move můžete použít k aktivní stimulaci metabolických procesů v kloubu a oddálit destrukci kloubní chrupavky.

Žena a muž provádějí vytrvalostní cvičení pro osteoartrózu ve stoje.

Vytrvalostní cvičení

Vytrvalostní cvičení Agilium Move se zaměřuje na pohyb celého těla bez výrazného přetížení. Stejně jako při plavání nebo jízdě na kole byste se měli snažit pokračovat v pohybu tak dlouho, jak je to možné. Pouze pohybem stimulujete přísun živin do kloubu, což pomáhá udržovat chrupavku. Pokud pravidelně cvičíte, budete postupně schopni chodit bez bolesti a na delší vzdálenost.Znovu aktivní díky řadě Agilium

Muž postižený osteoartrózou s manželkou a psem vedle studny.

Christian a Agilium Freestep

Než podstoupí operaci, chtěl Christian vyzkoušet všechny další terapeutické možnosti. A našel Agilium Freestep. Operace může počkat.

Žena postižená osteoartrózou jde po schodech s ortézou a bez ortézy Agilium Freestep.

Porovnání změn chůze s Karin

Karin je nadšená z ortézy Agilium Freestep. Předvádí nám, jak chodí do schodů bez použití dalších pomůcek. Je hrdá na to, že její chůze je téměř stejná jako u zdravého člověka.

Muž postižený osteoartrózou pracuje s rukama a používá ortézu Agilium Reactive.

Dirk a Agilium Reaktive

Pokud máte manuální práci a máte bolesti kolena, budete potřebovat ortézu, která Vám poskytne maximální flexibilitu. Dirk, který je samostatně výdělečně činný, našel ortézu, která zmírní jeho bolest: Agilium Reaktive.Naše výrobky pro osteoartrózu kolenního kloubu

Žena klečí s ortézou, když si dělá selfie s vnoučaty.

Správný produkt pro každý typ osteoartrózy

Díky výrobkům řady Agilium se mnoho uživatelů mohlo znovu věnovat svým každodenním činnostem. Zjistěte více o tom, jak jednotlivé ortézy fungují.

více


Vhodné produkty