Ochrnutí

Ochrnutí je neschopnost nebo snížená schopnost volných pohybů jednoho nebo více svalů, svalových skupin nebo končetin. Existují různé druhy ochrnutí.


Ochrnutí motorických neuronů

Ochrnutí motorických neuronů (obrna muskuloskeletálního systému) je rozlišováno na periferní a centrální ochrnutí v závislosti na úrovni, ve které došlo k poškození.

Periferní ochrnutí: Nerv onemocní nebo se poškodí buď v jeho průběhu nebo po výstupu z míchy (např. poškození vlivem poranění) nebo v místě, kde vychází z míchy (např. v případě poliomyelitidy). Toto jsou vždy případy obrny. Postižené svalové skupiny nebo končetiny nevykazují žádné napnutí.

Centrální ochrnutí: Místo ochrnutí je umístěno výše, tzn. v traktech dlouhých nervů, známých jako pyramidální trakty míchy (spinální ochrnutí) nebo v mozku samotném (cerebrální ochrnutí) například v důsledku cévní mozkové příhody. Průběh centrálního ochrnutí je často spastický, tzn. je zvýšeno napnutí postiženého svalstva. V závislosti na rozsahu ochrnutí se hovoří o monoplegii (ochrnutí jen jedné končetiny), paraplegie (ochrnutí horních nebo dolních končetin), tetraplegie (ochrnutí všech končetin) nebo hemiplegie (ochrnutí jedné strany těla).

Senzitivní (senzorické) ochrnutí

Tento typ ochrnutí je způsoben onemocněními periferního nebo centrálního nervového systému. Při tom je omezena nebo snížena schopnost vnímat senzorické podněty jako např. teplo, chlad, bolest nebo dotyk v určitých oblastech těla.

Ostatní typy ochrnutí

V některých případech je ochrnutí způsobeno nějakou nemocí vlastního svalu (myogenické ochrnutí). Ochrnutí z duševních příčin (psychogenické ochrnutí) je také možné, ale vyskytuje se zřídkakdy.


Vyobrazené produkty představují příklady vybavení. Zda je produkt pro vás skutečně vhodný, a zda jste schopni plně využít jeho funkčnosti, to závisí na mnoha dalších faktorech. Klíčem je mimo jiné váš fyzický stav, kondice a podrobné zdravotní vyšetření. Váš lékař nebo orotik-protetik také rozhodnou, které vybavení je pro vás nejvhodnější. Rádi vás podpoříme.Vhodné produkty