Dětská mozková obrna (DMO)

Dětská mozková obrna (DMO) je obvykle spastická porucha nervového a svalového ústrojí, která začíná v dětství. Je charakterizována poruchami nerového a svalového aparátu v oblastech svalového napětí (tonus), svalové síly, koordinace a vzorců pohybu. Nejčastější jsou hybridní spastické formy s všeobecně zvýšeným svalovým napětím.


Příčiny

Příčiny dětské mozkové obrny bývají různé. K dětské mozkové obrně mohou vést nedostatek kyslíku, komplikace pupeční šňůry, infekce, krvácení do mozku a úrazy a to během těhotenství, ale nejčastěji v průběhu narození.

Většinou dochází k mnohačetným postižením. Dochází k ní u tří z 1 000 narozených dětí. Nejčastěji však bývají postiženy předčasně narozené děti.

Symptomy

Symptomy dětské mozkové obrny bývají různé a lze je definovat individuálně. Spastické symptomy se vyskytnou v 75% případů.

  • Hemiplegie (32%): jsou při ní postiženy končetiny na jedné straně těla, horní končetiny bývají postiženy zpravidla více než dolní.
  • Diplegie (40%): dolní končetiny jsou více postižené než horní.
  • Tetraplegie (2%): při tetraplegii jsou ochrnuté všechny končetiny; motorický a mentální vývoj je významně opožděn. Asi jen 10% postižených osob je schopno chůze.
  • Bilaterální hemiplegie: spastické ochrnutí všech čtyř končetin, přičemž horní končetiny bývají postiženy zpravidla více než dolní.
  • Triplegie: spastické ochrnutí tří končetin.

Při všech formách jsou ochrnutím postiženy zejména dlouhé flexory a adduktory. Spasticita také způsobuje ztuhnutí kloubů. Typické klinické obrazy individuálních kloubů lze popsat takto: kyčle jsou ve flexi, ohnuté a natočené dovnitř. U lokte, zápěstí a kolenního kloubu je tendence ke ztuhnutí v ohnuté poloze. Předloktí je ohnuté a palec je natočen dovnitř. Kotníka a chodidlo jsou v ekvinózní poloze a také páteř je silně ohnutá.

Diagnóza a terapie

DMO je diagnostikována na základě klinického nálezu poté, když dojde k vyloučení dalších progresivních příčin jako např. tumory nebo záněty. Léčba je zaměřena na multioborové terapie odvozené od různých lékařských, ortopedických a terapeutických přístupů. Zde nabízí Ottobock rozmanité zdravotnické prostředky pro všechny věkové kategorie od dětí až po dospělé, např. pro podporu postury a polohování jakož i pro zlepšení rovnováhy a schopnosti chůze.


Vyobrazené produkty představují příklady vybavení. To, zda je produkt pro vás skutečně vhodný, a zda jste schopni plně využít jeho funkčnost, závisí na mnoha různých faktorech. Klíčem je mimo jiné váš fyzický stav, kondice a podrobné zdravotní vyšetření. Váš lékař nebo orotik-protetik také rozhodnou, které vybavení je pro vás nejvhodnější. Rádi vám podpoříme.


Vhodné produkty