Dysplazie kyčelního kloubu

Dysplazie kyčelního kloubu souvisí s nesprávným vývojem nebo anomálií kloubní jamky. Kromě toho se může vyvinout vadné postavení kloubů, odborně nazývané luxací kyčlí nebo luxací kyčelního kloubu. Při luxaci kyčlí je hlavice femuru částečně nebo zcela posunutá mimo kloubní jamku, což znamená, že hlavice není v kloubní jamce řádně uložena.

Při vrozené dysplazii kyčlí není kyčelní kloub při porodu ještě zcela vytvarovaný. Dívky jsou postiženy asi šestkrát častěji než chlapci.


Příčiny

Existují různé možné příčiny dysplazie kyčlí – mohou být způsobeny jak vnitřními tak i vnějšími faktory.

Významným vnějším faktorem způsobující dysplazii kyčlí u novorozenců je nedostatek místa v děloze. Jestliže se hlavice femuru v kloubním pouzdru posunou z důvodu omezené mobility dítěte a delší dobu tlačí na okraj kloubní jamky, takže dojde k její deformaci, může to způsobit dysplazii kyčelního kloubu s luxací kyčlí. Nedostatek prostoru se může vyvinout mimo jiné z následujících důvodů:

  • První těhotenství
  • Poloha plodu koncem pánevním
  • Nedostatečné množství plodové vody
  • Vysoký krevní tlak matky během těhotenství

Symptomy

Typické symptomy dysplazie kyčelního kloubu a luxace kyčlí, které mohou být malé nebo výrazné, jsou následující:

  • Nestabilita kyčelního kloubu
  • Vykloubení a opětné usazení hlavice femuru
  • Omezená abdukce postiženého kyčelního kloubu
  • Asymetrické záhyby na zadní straně stehen
  • Zjevné zkrácení postižené dolní končetiny

Dysplazie a luxace kyčlí se obvykle vyskytuje na jedné straně (cca 60%), ale symptomy se mohou vyskytnout i na obou stranách. První indikací dysplazie kyčelního kloubu u novorozenců je nestabilní kyčelní kloub, ale to se v 80% případů spraví samo. K luxace kyčlí může dojít, když na hlavici femuru působí tlak z vnější strany (např. při výměně plen, když je kyčelní kloub natažený).

Diagnóza

Jestliže je při fyzickém vyšetření podezření na nespávný vývoj dítěte, následuje sonografické vyšetření. To lékaři umožní vyhodnoti, zda lze podezření na dysplazii nebo luxaci kyčelního kloubu potvrdit.

Rentgenový snímek se provádí, jen když je zapotřebí léčba. Aby se vyloučila možnost degradace kloubu (nekropsie hlavice femuru), provede se po léčbě závěrečný rentgenový snímek.

Terapie

Terapie závisí na tom, jak vážné jsou symptomy, a v závislosti na stáří dítěte v době diagnózy. Všeobecně však platí následující: Čím mladší je postižené dítě, tím je větší úspěšnost léčby dysplazie a luxace kyčlí.

Často není v raném stádiu vyžadována vůbec žádná terapie, poněvadž se dysplazie kyčelního kloubu často spraví sama během prvních dvou měsíců. Můžete podpořit spontánní vyléčení kyčelní dysplazie tím, že budete dítěti nasazovat pleny tak, aby při tom mělo kyčle ohnuté, nošením dítěte v šátku a důslednému vyhýbání se natahování kyčle.

Jestliže dysplazie zůstane i po druhém až čtvrtém týdnu života, je pro terapii vhodné použít abdukční popruhy. O tom, zda jsou zapotřebí další relaxační cviky a fyzioterapie pro uvolnění svalů, rozhodne lékař. V případě dysplazie s luxací kyčelního kloubu se hlavice femuru musí reponovat do kloubní jamky. Toho lze dosáhnout pomocí ortézy. Následně je zapotřebí zajistit, aby opět nedošlo k vyklouznutí hlavice femuru z kloubní jamky. Také toho lze dosáhnout pomocí ortézy.


Vyobrazené produkty představují příklady vybavení. To, zda je produkt pro vás skutečně vhodný, a zda jste schopni plně využít jeho funkčnosti, závisí na mnoha dalších faktorech. Klíčem je mimo jiné podrobné lékařské vyšetření. Váš lékař nebo orotik-protetik také rozhodnou, které vybavení je pro vás nejvhodnější. Rádi vás podpoříme.


Vhodné produkty