Cévní mozková příhoda

Přibližně v 79 % případů cévní mozkové příhody dojde k ucpání tepen zásobujících mozek nějakou krevní sraženinou. Toto vede k nedostatečnému přívodu krve do mozku. Přibližně 13 % pcientů utrpí pravý opak, a sice krvácení do mozku z důvodu poškození cév. V obou případech již není dostačující zásobování krve určitých oblastí mozku z důvodu lokálního přerušení krevního oběhu.


Četnost výskytu

Údaje, kterými se chlubit nemůžeme:
13,4 % hospitalizací v roce 2016 zapříčinily nemoci oběhové soustavy. Nejčastěji se jednalo o ischemickou chorobu srdeční (19,1 %), cévní mozkovou příhodu (16,7 %), akutní infarkt srdeční (7,8 %), aterosklerózu (8,4 %), žilní městky dolních končetin (5 %), hypertenzi (4,7 %) a jiné choroby srdeční (35,5 %). Nejčastěji lidé umírali na cévní mozkovou příhodu (9,7 %).

V roce 2016 vyjížděla Zdravotnická záchranná služba celkem k 1 073 034 případům, z toho ke 27 204 případům s diagnózou cévní mozková příhoda.

Symptomy

Symptomy cévní mozkové příhody se mohou případ od případu lišit, také ohledně jejich rozsahu. Zahrnují:

 • Zhoršené vidění
 • Omezený rozsah vidění
 • Poruchy hloubky vnímání, dvojí vidění
 • Poruchy srozumitelnosti řeči a chápání
 • Ochrnutí, necitlivost
 • Snížení citlivosti na dotyk
 • Spadlý koutek úst
 • Dysfunkce v dolní a horní končetině (ochablá špička nohy a zápěstí)
 • Bolest ramene
 • Nestabilní funkce kolenního kloubu ve stoji
 • Nestabilita trupu
 • Nejistá chůze spojená se závratěmi
 • Spasticita různých forem a stupně intenzity

Rehabilitace

Pro oblast neurologické rehabilitace platí takzvaný fázový model. Nejprve ošetřující lékař a terapeut posoudí potřeby pacienta ohledně toho, jakou pomoc bude potřebovat. Určitou fázi rehabilitace lze zvážit v závislosti na tom, jakou pomoc pacient potřebuje. Neurologická rehabilitace se dělí do následujících fází:

 • Fáze A: Akutní léčba
 • Fáze B: Léčebná rehabilitace, časná rehabilitace (částečně v klidu při nejtěžších omezeních (kómatu) pro většinu silně postižených pacientů s omezenou schopností účasti na léčbě)
 • Fáze C: Léčebná rehabilitace, (zhoršení soběstačnosti)
 • Fáze D: Fyzioterapeutická rehabilitace (je možný pohyb na úrovni oddělení)
 • Fáze E: Ergoterapeutická rehabilitace (opětná integrace, případně obnovení orientace)
 • Fáze F: Lázeňská léčba, opatření pro udržení stávajícího stavu

Za posledních let toho bylo v oblasti akutní péče dosaženo hodně. S moderními zdravotnickými prostředky sleduje Ottobock cíl zaměřit se více na rehabilitaci, která následuje po akutní fázi péče o pacienta. Ottobock nabízí široké portfolio moderních produktů, od poskytování podpory v rané fázi rehabilitace až po produkty pro posílení dorzálních flexorů chodidla a ortézy, které stabilizují rameno, kolenní kloub a zápěstí.


Vyobrazené produkty představují příklady vybavení. To, zda je produkt pro vás skutečně vhodný, a zda jste schopni plně využít jeho funkčnost, závisí na mnoha různých faktorech. Klíčem je mimo jiné váš fyzický stav, kondice a podrobné zdravotní vyšetření. Váš lékař nebo orotik-protetik také rozhodnou, které vybavení je pro vás nejvhodnější.


Vhodné produkty