Cévní mozková příhoda

Přibližně v 79 % případů cévní mozkové příhody dojde k ucpání tepen zásobujících mozek nějakou krevní sraženiou. Toto vede k nedostatečnému přívodu krve do mozku. Přibližně 13 % pcientů utrpí pravý opak, a sice krvácení do mozku z důvodu poškození cév. V obou případech již není dostačující zásobování krve určitých oblastí mozku z důvodu lokálního přerušení krevního oběhu.


Četnost výskytu

Podle nejnovějších odhadů přibude každým rokem v Německu 270 000 nových případů cévní mozkové příhody. Zhruba polovina pacientů přeživších cévní mozkovou příhodu zůstává trvale postiženo nejméně po dobu jednoho roku po příhodě a potřebuje pomoc okolí. V současné době trpí následky tohoto onemocnění téměř 1,3 miliónu našich spoluobčanů. Z důvodu stárnutí naší společnosti lze očekávat, že se počet pacientů po cévní mozkové příhodě bude v příštích destiletích drasticky zvyšovat. Oficiální prognózy registru pacientů CMP v Erlangenu předpokládají 3,5 miliónu pacientů s přímými náklady na péči ve výši 108 miliard EUR. Klinický obraz cévní mozkové příhody tudíž představuje jednu z hlavních výzev pro zdravotnický systém v Německu.

Symptomy

Symptomy cévní mozkové příhody se mohou případ od případu lišit, také ohledně jejich rozsahu. Zahrnují:

 • Zhoršené vidění
 • Omezený rozsah vidění
 • Poruchy hloubky vnímání, dvojí vidění
 • Poruchy srozumitelnosti řeči a chápání
 • Ochrnutí, necitlivost
 • Snížení citlivosti na dotyk
 • Spadlý koutek úst - tyto dysfunkce mohou také nastat v dolní a horní končetině (ochablá špička nohy a zápěstí)
 • Bolest ramene
 • Nestabilní funkce kolenního kloubu ve stoji
 • Nestabilita trupu
 • Nejistá chůze spojená se závratěmi
 • Spasticita různých forem a stupně intenzity

Rehabilitace

Podle federální pracovní skupiny pro rehabilitaci platí pro oblast neurologické rehabilitace takzvaný fázový model. Nejprve ošetřující lékař a terapeut posoudí potřeby pacienta ohledně toho, jakou pomoc bude potřebovat. Určitou fázi rehabilitace lze zvážit v závislosti na tom, jakou pomoc pacient potřebuje. Neurologická rehabilitace se dělí do následujících fází:

 • Fáze A: Akutní léčba
 • Fáze B: Léčebná rehabilitace, časná rehabilitace (částečně v klidu při nejtěžších omezeních (kómatu) pro většinu silně postižených pacientů s omezenou schopností účasti na léčbě)
 • Fáze C: Léčebná rehabilitace, (zhoršení soběstačnosti)
 • Fáze D: Fyzioterapeutická rehabilitace (je možný pohyb na úrovni oddělení)
 • Fáze E: Ergoterapeutická rehabilitace (opětná integrace, případně obnovení orientace)
 • Fáze F: Lázeňská léčba, opatření pro udržení stávajícího stavu

Za posledních let toho bylo v oblasti akutní péče dosaženo hodně. S moderními zdravotnickými prostředky sleduje Ottobock cíl zaměřit se více na na rehabilitaci, která následuje po akutní fázi péče o pacienta. Ottobock nabízí široké portfolio moderních produktů, od invalidních vozíků přes poskytování podpory v rané fázi rehabilitace až po produkty pro posílení dorzálních flexorů chodidla (ortézy, functionální elektrická stimulace (FES) ve formě povrchové stimulace nebo jako implantát) a ortézy, které stabilizují rameno, kolenní kloub a zápěstí.


Vyobrazené produkty představují příklady vybavení. To, zda je produkt pro vás skutečně vhodný, a zda jste schopni plně využít jeho funkčnost, závisí na mnoha různých faktorech. Klíčem je mimo jiné váš fyzický stav, kondice a podrobné zdravotní vyšetření. Váš lékař nebo orotik-protetik také rozhodnou, které vybavení je pro vás nejvhodnější. Rádi vám podpoříme.


Související produkty