Bolesti kolene

Kolenní kloub je největší kloub v lidském těle a je vystaven největšímu zatížení. Proto existuje značné riziko poranění nebo onemocnění kolenního kloubu.

Příčiny bolestí kolene jsou rozmanité. Všeobecně lze rozlišovat mezi akutní a chornickou bolestí kolene. Určení příčiny bolestí je důležité pro zajištění optimální léčby.


Akutní bolest kolene

Akutní bolest kolene se vyskytuje hlavně z důvodu působení externích sil. Zejména je riziková kombinace ohybu a zkrutu stejně jako náhlé zastavení doprovázené zvýšenými střihovými silami. V takových případech se bolest obvykle objeví okamžitě. Obvyklá zranění kolene zahrnují:

  • Naražení: Náraz, úder nebo pád způsobí naražení, obvykle mimo kloubní pouzdro, což později vede k modro-červeně zbarvené podlitině.
  • Namožení způsobené nadměrným natahováním: Jsou postiženy svaly, vazy a pouzdra a šlachy okolo kloubu. Postižení jedinci často pociťují kromě pohmoždění a bolesti po delší dobu také nestabilitu kolenního kloubu.
  • Natržené nebo přetržené svaly a šlachy: U zdravých jedinců se poranění křížových vazů obvykle vyskytují z důvodu působení extrémních sil. Přetržení zkříženého vazu, úponu šlachy nebo pately jsou obvkle provázeny pohnožděním, silným omezením funkce a ztrátou stability.
  • Přetržení menisku: Ta často vzniknou v důsledku kombinace ohybu a zkrutu v kolením kloubu. V důsledku toho se může meniskus částečně nebo zcela odtrhnout z vrcholu holenní kosti. Kromě typické "bolesti menisku" a často i krevního výpotku v kloubu může způsobit posunutí tkáně menisku do kloubní štěrbiny funkční problémy a zablokovat pohyb kolenního kloubu. K postižení menisku dochází nejčastěji na straně kloubu (vnitřní meniskus).
  • Přetržení zkřížené vazu: Silné střihové síly v kolenním koubu mohou způsobit přetržení zkříženého vazu. Zejména nebezpečné je prudké zastavení pohybu, změny směru a vnější síly, které nelze utlumit okolním svalstvem, protože působí příliš nečekaně nebo jsou příliš silné. Ve většině případech se přetrhne přední zkřížený vaz.

Chronická bolest kolene

Chronická bolest kolene se vyvíjí průběžně. Intenzita narůstá s postupem měsíců nebo roků. Bolest je obvykle pociťována během nebo po zvýšeném zatížení. Obvykle bývá na začátku popisováno, že bolest se zpočátku po několika krocích zlepší, ale po zvýšení námahy se opět zhorší. Chronická bolest kolene je způsobena degenerací (bolestí) nebo zánětem kloubu.

  • Primární osteoartritida kolene: Píčinou je opotřebení kloubní chrupavky. Ztráta chrupavky způsobí, že plochy ztratí klouzavost, což vede ke stálému tření v kloubu. To má za následek zase kloubní výpotek, bolest, zablokování kloubu, ztuhlost kloubu a omezenou pohyblivost. Osteoartritida kolene má celou řadu příčin. Může vzniknout jako sekundární symptom po nějakém poranění vazů kloubního pouzdra nebo jako vadné osové postavení (nohy do X nebo nohy do O) Další příčinou může být nemoc nebo zánět.
  • Revmatický zánět kloubu: Při revmatickém zánětu kloubu, který se obvykle vyskytne ve fázích, napadají imunní buňky synoviální membránu. Výsledné zánětlivé látky ničí pojivovou tkáň a kloubní chrupavku. Symptomy jsou zpočátku nespecifické a nelze je vždy přisuzovat přímo artritidě. Typické jsou mírná horečka, úbytek tělesné hmotnosti a únava. Tato fáze může začít postupně, ale také náhle. Klasické potíže pohybového ústrojí jako např. ranní ztuhlost, se vyskytují později v případě artritidy kolen. Potom klouby ztuhnou a bolí. To je doprovázeno zčervenáním, otokem a bolestí.
  • Patelofemorální bolestivý syndrom (bolest za čéškou): Tento syndrom je častou příčinou bolesti kolene anteriorně. Postihuje zejména mladé ženy bez strukturálních změn na chrupavce. Z různých mechanických důvodů se pak čéška může bolestivě vysouvat. Často bývá spuštěna nadměrným zatížením kloubu např. z důvodu velkého zatížení ve sportu, ve spojení se slabým kyčelním svalstvem nebo vadným postavením chodidla a nerovnováhou stehenních svalů.

Diagnóza

Nejprve lékař položí několik otázek ohledně potíží a průvodních symptomů. Důležité aspekty zahrnují, jak dlouho je bolest kolene již pociťována, kde přesně je bolest lokalizována a kdy se hlavně vyskytuje. Aby se lépe izolovala příčina bolestí kolene, jsou pro diagnózu důležité také informace o možných předchozích stavech, stávajících poraněních nebo dřívějších úrazech.

Následuje podrobné vyšetření kolenního kloubu za pomoci různých pohybových testů. Na základě potíží (např. otok kolene, kloubní výpotek, omezený rozsah pohybu) lékař určí, kde a jak je koleno poškozeno.

Pro diagnostiku v případě bolesti kolene může být v závislosti na nálezu zapotřebí provést ještě dodatečné testy. Tyto zahrnují rentgen, sono, MRI, artroskopii nebo odsátí kolene.

Terapie

Terapie závisí na příčině potíží kolene. Často postačí ponechat postižený kloub v klidu. V některých případech je nutné provést operaci postiženého kolenního kloubu. Po takovémto zásahu je obvykle důležité nosit odpovídající ortézu a obnovit svalstvo pomocí fyzioterapie. Vybavení bandáží nebo ortézou vám nabízí nechirurgickou možnost léčby za účelem stabilizace kolenního kloubu a snížení namáhání nebo k vedení kolenního kloubu a zmírnění bolesti.


Vyobrazené produkty představují příklady vybavení. To, zda je produkt pro vás skutečně vhodný, a zda jste schopni plně využít jeho funkčnosti, závisí na mnoha dalších faktorech. Klíčem je mimo jiné váš fyzický stav, kondice a podrobné zdravotní vyšetření. Váš lékař nebo orotik-protetik také rozhodnou, které vybavení je pro vás nejvhodnější. Rádi vás podpoříme.


Vhodné produkty