Klinické obrazy a symptomy

Poranění vazů, kloubů nebo kostí, nebo léčba částečného nebo úplného ochrnutí dolní končetiny: Základní klinické obrazy jsou stejně různorodé jako potíže.

Přečtěte si podrobné informace o různých klinických obrazech a symptomech, možnostech léčby a diagnostice. Pro každé onemocnění nabízíme speciální ortézy a bandáže, které vám pomohou ulevit si od potíží.


Zranění kotníku

Podvrtnutí (vymknutí) a poranění šlach kotníku patří mezi nejčastější poranění ze všech – zejména mezisportovci. Stávající studie ukazují, že se při časné funkční léčbě s použitím ortéz dosahuje lepších výsledků, než s prodloužením stabilizace.

Více

Problémy zád

Až 70 % žen ve věku 30 až 60 let trpí bolestmi zad, u mužů je to 80 %. V mnoha případech pomůže přiměřená kombinace terapie bolesti, ortopedické zdravotnické prostředky a fyzioterapie.

Více

Přetržení zkříženého vazu

Zkřížené vazy společně s bočními vazy drží kolenní kloub pohromadě. V případě přetržení zkříženého vazu, se poškozený zkřížený vaz často nahrazuje kouskem vlastních šlach. Ortézy stabilizují kolenní kloub a podporují časnou mobilizaci.

Více

Fraktura patní kosti

Pády bývají nejčastější příčinou fraktury patní kosti. Někdy lze frakturu léčit konzervativně a v těchto případech se používají ortézy. Po stabilizaci pomocí dlahy podporují odlehčovací patní ortézy mobilitu.

více

Dysplazie kyčlí

Dysplazie kyčlí souvisí s nesprávným vývojem nebo anomálií kloubního pouzdra. Kromě toho se může vyvinout vadné postavení kloubů (luxace kyčlí nebo luxace kyčelního kloubu). Zejména u dětí je možno tento stav úspěšně léčit pomocí ortéz.

Více

Dětská mozková obrna

Mozková obrna je obvykle spastická porucha nervového a svalového ústrojí, která se vyskytuje u dětí. Při léčbě se normálně uplatňuje multioborová spolupráce. Pro podporu postury a polohování a také zlepšení rovnováhy a schopnosti chůze jsou k dispozici zdravotnické prostředky pro všechny věkové kategorie od dětí až po dospělé.

Více

Bolesti kolene

Kolenní kloub je kloub, který je vystaven největšímu zatížení. Proto je vystaven značnému riziku poranění nebo nemoci. Terapie závisí na příčině bolestí kolene. Podpora nebo ortéza může stabilizovat a vést kloub, odlehčit zatížení a zmírnit bolest.

Více

Nestabilita vazů v chodidle/kotníku

Stabilizaci kloubů nohy zajišťují různé vazy na kotníku ve spojení se svalstvem, které jej obkloupuje. Terapie v případě nestability vazů závisí na příčině a vážnosti nestability. V případě přetržení nějakého vazu je zásadní správné načasování fází léčby ortézou.

více

Nestabilita vazů v koleni

Stabilizaci vazů kolenního kloubu zajišťují vazy ve spojení se svalstvem, které jej obklopuje. Ochablost vazů (laxnost) se může vyskytnout z důvodu různých faktorů, takže klouby mohou být také nedostatečně stabilní. Fyzioterapie a stabilizační ortézy mohou pomoci zmírnit tyto potíže.

Více

Zranění menisku

Menisky plní důležitou funkci při stabilizaci kolene. Pokud jsou poraněné a vyžadují operaci, může lékař v počáteční fázi rekonvalescence doporučit omezení pohybů kolene. V takových případech jsou kromě fyzioterapie užitečným zdravotnickým prostředkem ortézy.

více

Roztroušená skloróza

RS může způsobit řadu různých neurologických symptomů. Když pacienti s RS trpí spasticitou, mohou zdravotnické prostředky jako např. ortézy pomoci zmírnit potíže a udržet co největší možnou mobilitu.

Více

Ochrnutí

Ochrnutí je neschopnost nebo snížená schopnost volních pohybů jednoho nebo více svalů, svalových skupin nebo končetin. Dnes jsou k dispozici individuální ortézy pro ochrnutí pro různé klinické obrazy a potíže.

více

Polio/postpolio syndrom

Vir obrny převážně napadá centrání nervový systém. Ochrnutí se vyskytuje u 0,1% všech infekcí. Pokud nelze příčinu vyléčit, může fyzioterapie a ortézy pomoci po odeznění akutního onemocnění pomoci zlepšit mobilitu.

Více

Cévní mozková příhoda

Každým rokem přibude v Německu 270 000 nových případů cévní mozkové příhody. S moderními zdravotnickými prostředky (ortézy, invalidní vozíky, funkcionální elektrostimulace) je kladen důraz na rehabilitaci, která následuje po akutní fázi péče o pacienta.

více