Co jsou ortézy a bandáže?

Tradiční definice zní, že ortézy chrání a podporují muskuloskeletální systém. Ortézy a bandáže jsou zdravotní pomůcky předepisované lékařem v případě zranění nebo onemocnění pohybového ústrojí a muskuloskeletálního systému a podporují léčbu. Cílem je pomoci pacientovi zvýšit jeho mobilitu. Ortézy mohou stabilizovat či znehybnit tělo nebo postižené končetiny a poskytnout úlevu či fyziologicky správnou podporu. Může tak dojít k prevenci, zmírnění nebo nápravě chybných poloh a rozložení váhy těla. V případě trvalého poškození mohou udržet funkčnost a zabránit bolesti nebo ji snížit.


Ortézy

Ortézy slouží k znehybnění, mobilizaci, opravě, úlevě a stabilizaci. Pomocí ortézy může být postižená část těla zcela znehybněna, nebo také kontrolovaně mobilizována. Je možné ortézu použít také k nápravě postury nebo pohybu. Speciální nové ortézy jsou schopné kommpenzovat ztrátu tělesných funkcí (např. ochablost končetin), včetně ochrnutí nebo parézy dolních či horních končetin, například v důsledku mozkové příhody nebo poliomyelitidy. Ortézy předepisuje lékař na základě podrobného vyšetření. V ideálním případě je proveden výběr správného produktu ve spolupráci lékaře a ortotika.

Ortézy se obvykle vyrábějí z relativně pevných materiálů s podpůrnými prvky jako např. pásky, dlahy, klouby.

Funkce

Ortézy a bandáže Ottobock jsou vyvíjeny ve spolupráci s ortotiky-protetiky, lékaři a terapeuty, protože je důležité, aby produkty účinně podpořily rehabilitaci předepsanou lékařem. Rozhodující vliv na vysokou úroveň funkčnosti má také to, aby se ortéza či bandáž dobře nosila, aby pacientovi dobře padla a aby byla z vhodných materiálů. Ottobock splňuje ohledně všech těchto požadavků ty nejvyšší standardy kvality.

Design

Pochopitelně na prvním místě je u ortéz a bandáží funkčnost. Nicméně se ukazuje, že ochota nosit produkt po delší dobu se zvyšuje, pokud je jeho vzhled atraktivní. Ottobock proto zve k vývoji svých produktů také designéry. Mnohé ortézy a bandáže už získaly renomované designérské ceny od nezávislých porot.

Bandáže

Primární zdravotní princip bandáží je stabilizace kloubu. Také se ale stimulují svalové receptory. Navíc textilní materiál zajišťuje kontrolovanou kompresy postižené oblasti a masáže elastickými vložkami integrovanými do bandáže pomáhají snížit otoky a hematomy. Bandáže předepisuje lékař na základě podrobného vyšetření. V ideálním případě je proveden výběr správného produktu ve spolupráci lékaře a ortotika.

Narozdíl od ortéz jsou bandáže obvykle vyrobené z pružnějších textilních materiálů v kombinaci s vyztužením.

Funkce

Ortézy a bandáže Ottobock jsou vyvíjeny ve spolupráci s ortotiky-protetiky, lékaři a terapeuty, protože je důležité, aby produkty účinně podpořily rehabilitaci předepsanou lékařem. Rozhodující vliv na vysokou úroveň funkčnosti má také to, aby se ortéza či bandáž dobře nosila, aby pacientovi dobře padla a aby byla z vhodných materiálů. Ottobock splňuje ohledně všech těchto požadavků ty nejvyšší standardy kvality.

Design

Pochopitelně na prvním místě je u ortéz a bandáží funkčnost. Nicméně se ukazuje, že ochota nosit produkt po delší dobu se zvyšuje, pokud je jeho vzhled atraktivní. Ottobock proto zve k vývoji svých produktů také designéry. Mnohé ortézy a bandáže už získaly renomované designérské ceny od nezávislých porot.