Protézový systém AxonBus s rukou Michelangelo

Ruka Michelangelo pomáhá při obnově dřívější svobody

Žít. S Michelangelem

Protézový systém AxonBus s rukou Michelangelo umožňuje obnovení mnoha funkcí ruky s různými možnostmi úchopu. Díky jejímu přirozenému designu se harmonicky začlení do přirozeného tělesného obrazu.

Axon Master

Ovládání ruky Michelangelo je založeno na systému AxonBus, který je odvozený od bezpečnostních systémů, které se používají v letectví a automobilovém průmyslu – přizpůsobeném pro protetická vybavení. Zajisšťuje spolehlivou funkci ruky.

Separátně se pohybující palec

Separátní aktivní pohon palce umožňuje pohybovat palcem nezávisle. To rozšiřuje možnosti úchopu - rovná, otevřená ruka se vytvoří, když se palec posune ven.

Měkké konečky prstů

Prsty jsou vyrobeny z kombinace měkkých i tvrdších materiálů a jejich design je založen až do detailů na obrazu zdravé ruky.

Ploché oválné zápěstí

Ploché oválné zápěstí vypadá velmi přirozeně. Zápěstní můžete ohýbat a napřimovat a také jej pasivně otáčet dovnitř a ven. Uvolněné zápěstí ve flexibilním režimu je skutečně jedinečné.

Hlavní pohon

Výkonný hlavní motor odpovídá za úchopové momenty a úchopovou sílu. Aktivně poháněnými komponenty jsou palec, ukazovák a prostředník. Prstení a malík sledují pohyby pasivně.Přehled výhod

Mnoho možností úchopu

Díky četným funkcím ruky Michelangelo máte k dispozici sedm různých poloh ruky. Bez ohledu na to, zda vaříte, listujte v knize nebo píšete na klávesnici vám ruka Michelangelo pomáhá začlenit tyto pohyby do každodenního života, volnočasových aktivit a práce.

Uvolněné zápěstí

Mechanickou jednotku zápěstí AxonWrist lze ohýbat, napřimovat a otáčet dovnitř a ven. Kromě toho v nově vyvinutém flexibilním režimu imituje AxonWrist pohyb uvolněného, přirozeného zápěstí. Tato vlastnost je v současné době unikátní! Lze tak zabránit nepřirozeným kompenzačním pohybům, což podporuje správné držení těla.

Přirozený design

Pro návrháře a vývojáře produktu představovalo dosažení vzhledu a vlastností povrchu ruky Michelangelo co nejblíže jako u přirozené ruky zvláštní výzvu. Prsty jsou vyrobeny z kombinace tvrdých i měkkých materiálů tak, aby se dosáhlo podobnosti s přirozenou rukou až do detailu. Plochý oválný adaptér ruky zvyšuje přirozený vzhled - ještě více, než jak tomu bylo u předchozích kruhových jednotek zápěstí. Vyhovující protézové rukavice jsou k dispozici v šesti různých odstínech.

Padnoucí rukavice

Odolné protézové rukavice dodávané v šesti různých odstínech jsou zkonstruované ve vrstvách. Barevná vlákna vedená pod povrchem imitují přirozenou strukturu žil na ruce. Do obalu ruky jsou začleněny žebrové výztuže, které přispívají k přirozenému vzhledu pohybu zápěstí a palce. Pokud chce uživatel, aby protéza působila moderním dojmem, má k dispozici také translucentní a černou rukavici.

Funkce

Sedm různých typů úchopu

Jen málokterá část lidského těla je tak rozmanitá a komplexní, jako je ruka. Jenom perfektní vzájemná souhra nervů, šlach, celkem 27 kostí, 39 svalů a 36 kloubů nám umožňuje provádět každodenní úkoly přirozeným způsobem. Obnovení co nejvíce z této spousty funkcí pomocí protézy je jedním z nejnáročnějších úkolů medicínské techniky. Ruka Michelangelo se sedmi různými možnostmi úchopu umožňuje obnovení mnoha funkcí jako u zdravé ruky. Její úchopová síla je od 6 do 7 kg. Sílu, která je zapotřebí k udržení těžkého nebo lehkého předmětu v ruce Michelangelo, lze nastavit a ovládat.

Laterální sevření

Pro laterální sevření, též známé jako klíčový úchop, se palec posune do strany směrem k ukazováku. To vám umožní uchopovat ze strany ploché předměty jako například papír nebo kreditní karta.

Laterální silový úchop

Pales se posune laterálně směrem k ukazováku. To vám umožní uchopit předměty průměrné velikosti jako například mobilní telefon.

Abdukce/addukce prstu

Rozevření a sevření prstů vám umožní držet ploché, tenké předměty (< 3 mm) jako například bankovky.

Špetkové sevření

Známé jako špetkový úchop, při kterém palec společně s ukazovákem a prostředníkem vytvoří tříbodovou podporu tak, že můžete bezpečně držet malé předměty, jako je pero.

Opoziční silový úchop

Velká šířka otevření ruky vám umožní bezpečně uchopovat předměty o větším průměru.

Otevřená dlaň

Otevřením ruky dosáhnete polohy otevřené dlaně, na které můžete nosit přirozeným způsobem takové předměty, jako je talíř nebo podnos.

Neutrální režim

V klidové poloze vypadá ruka Michelangelo velmi přirozeně. Ve flexibilním režimu se zápěstí snadno přizpůsobí podle tlaku. Při uvolnění svalů zaujme ruka Michelangelo také přirozenou uvolněnou polohu.

Správný tréning s protézou vám pomůže při jejím praktickém používání

Dobré vybavení nekončí s profesionálním přizpůsobením protézy. Čím lépe budete znát svou novou ruku Michelangelo, tím efektivněji ji dokážete používat v každodenním životě. Proto Ottobock vyvinul praktická průvodní cvičení, abyste se mohli seznámit s protézou ruky a dokázali využít všech výhod mnoha funkcí a možností úchopu ruky Michelangelo. Za ideálních podmínek budete mít k dispozici speciálně vyškoleného terapeuta, který vám bude asistovat při nácviku založeném na víceúrovňovém konceptu. Ten mimo jiné pokrývá každodenní manipulaci s protézou během nabíjení baterie, pokyny pro péči, skladování a zapínání a vypínání protézy. Poté následují cvičení, pomocí nichž byste se měli naučit různé možnosti úchopu. Kromě školení pod vedením vašich terapeutů je k dispozici DVD, které vám také bude pomáhat při opakování cvičení doma.

Technické informace

Technologie

Ruka Michelangelo je vybavena systémem řízení na bázi AxonBus (AXON je akronym z anglického Adaptive eXchange Of Neuroplacement data, adaptivní výměna dat pro ovládání nervových funkcí). Vychází z ověřených systémů pro letectví a automobilový průmysl, kde je vyžadována vysoká provozní bezpečnost. Výhodou je, že systém AxonBus tvoří integrovaný systém pro přenos dat. Individuální komponenty jsou optimalizovány za účelem perfektní komunikace a vzájemné spolupráce. Přínosem pro uživatele je, že nedochází ke zpoždění ani zpomalení výkonu funkcí ruky Michelangelo. Systém AxonBus také zlepšuje bezpečnost a spolehlivost protézy.

Pokyny pro péči

Rukavice Ottobock AxonSkin Natural:

V rámci každodenní péče doporučujeme čištění rukavice vodou a mýdlem. Speciální vnější vrstva snižuje náchylnost rukavic na zašpinění a usnadňuje čištění. Když nestačí k vyčištění voda a mýdlo, lze použít speicální čistič (640F12) s mechanickým rozprašovačem (640F13). Dbejte také na specifické pokyny pro péči uvedené u speciálního čističe.