Systém pažní protézy DynamicArm

Dynamický a výkonný loketní kloub

Přirozený pohyb ruky a lokte

Amputace nad loktem představují zvláštní výzvu, poněvadž kromě funkce ruky musí být nahrazena i funkce lokte. Loketní kloub DynamicArm umožňuje prakticky všechny přirozené pohyby díky speciální technologii. DynamicArm je poháněn elektromotorem a řízen svalovými signály pahýlu. Řídicí jednotka DynamicArm vysílá svalové signály také do protetické ruky, takže můžete kromě rychlého otevírání a zavírání ruky také otáčet zápěstím. DynamicArm můžete také ohýbat a zase napřimovat.

Doporučujeme DynamicArm používat v kombinaci s Ottobock VariPlus Speed. Je vybaven výkonnou hnací jednotkou a umožňuje otevírání a zavírání ruky téměř třikrát rychleji než jiné elektrické ruce. Vybavení s DynamicArm a VariPlus Speed obnovuje různé schopnosti udržet předměty, uchopovat a být aktivní v práci, v každodenním životě a při rekreaci.

Control electronics

Numerous sensors continuously monitor the movements and load condition of the entire system. This information is transferred to the control electronics up to 100 times per second. It takes less than 1 second to bring the elbow joint from flexion to extension.

Natural appearance

The prosthesis gloves are available in up to 6 different colours, the DynamicArm in three different colour variations.

SensorHand Speed

Powerful, fast and intelligent: The functions of the SensorHand Speed are astounding. For example, the SensorHand Speed adjusts the grip at lightning speed if an object threatens to slip out of the hand.

Vario-Gear

The integrated electric motor is very quiet and the continuously variable gear mechanism provides the required force in real time, translating your muscle signals into the desired flexion or extension speed. You can actively lift up to 5 kg with the DynamicArm, which is five times the weight of the entire prosthesis.

Angle settings

In order to balance compensating movements in the shoulder joint, the wrist unit can be locked in 5 different positions.Přehled výhod

Bezpečné držení

Funkce Autograsp, kterou je SensorHand Speed vybavená, se zapne, když předmět začne vyklouzávat z ruky. Úchopová síla se ve zlomku sekundy začne zvyšovat, dokud se uchopený předmět opět nedostane do bezpečné polohy.

Rychlé reflexy

Při maximální rychlosti se SensorHand Speed otevírá a zavírá třikrát rychleji než srovnatelné elektrické ruce. S proporcionální rychlostí až 300 mm za sekundu můžete při úchopu rychle zareagovat.

Řídicí síly

Rychlost a síla úchopu je průběžně sledována pomocí dvou měřicích systémů a řízena proporcionálně podle svalových signálů. Ani takové obtížné úkoly jako např. uchopení rajčete nebo jiných choulostivých předmětů nepředstavují žádný problém.

Přirozená dynamika

DynamicArm zamezuje nepřeirozeným a trhavým pohybům. Zahájení pohybu je vždy řízený a na konci se pohyb postupně zpomaluje, stejně jako u zdravé paže.

Uvolněná chůze

Elektronicky řízená flekční pomůcka pomáhá podporovat flexi lokte. Když se předloktí při chůzi volně kývá, dojde k přirozenému zpomalení tohoto pohybu. K tomu dojde zcela nenápadně a bezhlučně.

Protézové rukavice

Protézové rukavice SkinNatural v 6 barvách chrání proti špíně a prachu. Jejich vícevrstvá struktura zajišťuje vzhled do hloubky. Vnější, translucentní vrstva simuluje přirozenou strukturu žil jako na normální kůži.

Otáčení zápěstí

Zápěstním můžete otáčet dovnitř a ven bez pomoci druhé ruky. To je řízeno svalovými signály pahýlu.

Plynulé pohyby

S DynamicArmem můžete provádět více než jeden pohyb současně – flexi paže, rotaci zápěstí a úchop předmětu rukou.

Funkčnost

Nácvik používání protézy

Důležitá fáze nácviku používání protézy pro vás začíná, jakmile jste vybaveni protézou. Cílem je naučit se používat protézu tak, aby vám skutečně pomohla zvládnout každodenní aktivity. Zpočátku vám pomůže ergoterapeut procvičit si pohybové vzorce, které jsou zapotřebí např. pro jídlo nebo oblékání. Pomocí speciálních cvičení se naučíte správně polohovat protézu tak, abyste dosáhli optimální polohu úchopu. Jakmile získáte potřebnou důvěru v používání vaší protézy, přejdete k nácviku ovládání svalové síly. Předměty z mechové pryže, nápojové slámky nebo papírové šálky vám pomohou určit různou velikost tlaku, jaký dokážete vyvinout při napnutí svalů, a jaký to má vliv na materiály a jejich pevnost.

Technické informace

Technologie

Myoelektricky ovládaný DynamicArm odpovídá na příslušné svalové signály uživatele. Díky zaintegrovanému elektromotoru se také automaticky přizpůsobuje různým zátěžím. Svou vlastní silou si tak průběžně regulujete rychlost vašich pohybů podporovanou tichou převodovkou Vario V kombinaci s řídicí jednotkou, která zajišťuje řízené zrychlování DynamicArmu na začátku pohybu a měkké zpomalování na konci, je poprvé dosaženo dynamické odezvy jako u zdravé paže.

Flekční pomůcka střádá energii, která se uvolňuje, když předloktí klesá, a pak se použije, když se paže zase zvedá zpět. Toto má značný vliv na spotřebu energie protézou: i při intenzivnějším používání zaručuje trvale nainstalovaná lithiová baterie silný výkon po celý den. Flekční pomůcka také zajišťuje volný kyv paže. V důsledku toho jsou vaše pohyby přirozené - bez dodatečného spotřebovávání energie nebo nepříjemných zvuků.

Pokyny pro péči

Rukavice Ottobock Skin Natural:

V rámci každodenní péče doporučujeme čištění rukavice vodou a mýdlem. Speciální vnější vrstva snižuje náchylnost rukavic na zašpinění a usnadňuje čištění. Když nestačí k vyčištění voda a mýdlo, lze použít speicální čistič (640F12) s mechanickým rozprašovačem (640F13). Dbejte také na dodržování specifických pokynů pro péči vztahujících se ke speciálnímu čističi.