Kolenní kloub 3R60

3R60 EBS je polycentrický, hadraulicky řízený kolenní kloub. Na základě přirozeného modelu podporuje při chůzi řízenou flexi kolene při zatížení.


Dvě miniaturní hydraulické jednotky řídí flekční odpor v kolenním kloubu

3R60 je polycentrický kolenní kloub. Inteligentní miniaturní hydraulický systém řídí kyvadlový pohyb protézy dolní končetiny během švihové fáze. To znamená, že flexe a axtenze kolenního kloubu jsou tlumené odpovídajícím odporem pohybu zajiš´tovaným miniaturní hydraulikou. Vlastnosti tlumení hydrauliky byly přesně přizpůsobeny potřebám uživatele protézy středního stupně aktivity. Ve stojné fázi, když je při chůzi na protézu přenesena tělesná zátěž, je ohyb kolene řízen takzvanou jednotkou EBS kloubu 3R60 počínaje došlapem paty a následným extenčním pohybem. Tento harmonicky tlumený pohybový vzorec ve stojné fázi je založen na přirozeném modelu. Výhody zahrnují fyziologičtější vzorec chůze a efekt tlumení rázů při došlapu s protézou, čímž se zredukují síly působící na pahýl, pánev a páteř. Bezpečnost ve stojné fázi se také zlepší tím, že se zabrání nechtěnému, náhlému ohnutí kolenního kloubu. Tato omezená flexe ve stojné fázi umožňuje uživateli střídavou chůzi ze svahu cca 10°. Díky polycentrické konstrukci kloubu 3R60 EBS se délka protézy během švihové fáze efektivně zkrátí, čímž se sníží riziko klopýtnutí uživatele.

Miniaturní hydraulika

Polycentrický kloub má pět os, které jsou uspořádány ve tvaru prstence. Tato důmyslná konstrukce umožňuje různé provozní režimy:

Režim švihové fáze a režim flexe ve stojné fázi. Dvě speciálně nakonfigurované miniaturní hydraulické jednotky řídí tyto dva režimy.

Osy

3R60 má celkem pět os. Pro uživatele zlepší tato konstrukce ochranu proti nechtěnému ohnutí kolene ve stojné fázi. Ve švihové fázi zkrátí kloub délku protézy o více než 25 mm v závislosti na úhlu flexe. Tím získá uživatel protézy mnohem větší světlou výšku ve švihové fázi. Nebezpečí klopýtnutí se díky tomu zmenší.

Individuální konektory

Díky individuálním konektorům lze vybavit všechny úrovně amputace.

Úhel flexe

Mimořádně velký úhel flexe 175° pro větší volnost pohybu.Přehled výhod

Opět moci dobře chodit

Řízená flexe ve stojné fázi až 15° snižuje namáhání obou končetin. Redukce sil působících na pahýl, pánev a páteř umožňuje dosažení téměř přirozeného vzorce chůze.

Sedání do dřepu

Názká hmotnost a velmi velký úhel flexe 175° pro větší volnost pohybu – zejména praktické, když nastupujete do auta nebo sedíte v omezeném prostoru v letadle nebo vlaku.

Snížené nebezpečí klopýtnutí

Díky multiaxiální konstrukci kloubu se délka protézy během švihu zkrátí - čímž se efektivně sníží riziko klopýtnutí.

Chůze na svazích

Pohodlná chůze o vysoké bezpečnosti i na hubém terénu a na svazích až 10°.

Snížené riziko

Konstrukce nabízí větší ochranu v nebezpečných situacích: uživatel může kdykoli ohnout kloub řízeným způsobem bez prodlev tak, že je menší nebezpečí pádu než u kolenních kloubů s uzávěrem.

Různé rychlosti chůze

Snadné řízení švihové fáze a prakticky přirozený kyvadlový pohyb bérce vedou k harmonickému, přirozenému vzorci chůze i při různých rychlostech chůze.

Kolenní kloub 3R60 Pro

3R60 Pro je založen na stejném principu jako 3R60 EBS – ale byl upraven několika způsoby.

3R60 Pro je menší, kompaktnější a lehčí než 3R60 EBS a je vhodný pro uživatele o maximální tělesné hmotnosti 75kg.

Progresivní tlumení ve stojné fázi řídí flekční a extenční pohyby ještě efektivněji. Zejména při vysokých rychlostech chůze, když působí ještě větší síly v porovnání s chůzí malou nebo střední rychlostí.

Ideální kombinace komponentů

Přirozené jako jeho vzor

Protézové chodidlo Trias vyrobené z karbonu se osvědčilo jako tuhé, vysoce kvalitní chodidlo přo všednodenní aktivity pro uživatele na středním stupni aktivity. Jeho trojúhelníkovitý, zakřivený tvar odpovídá anatomii lidského chodidla – představuje tak jeden z příkladů převzetí přirozených vzorů v ortopedické protetice. Patní a přenožní element napodobují strukturu klenby lidského chodidla. Základní pružina je vzájemně spojuje a zaručuje, že Trias tvoří ucelenou jednotku.

Funkce

Ráz vznikající při došlapu paty je nejprve plynule utlumen a poté následuje fyziologický odval chodidla. Energie uložená v systému při došlapu paty se při odrazu špičky chodidla opět uvolní. Bezpečné, řízené a energeticky úsporné vzorce pohybů posilují důvěru uživatele v protézu. Chodidlo se přizpůsobuje různým rychlostem chůze a nerovnému terénu, aniž by došlo ke ztrátě komfortu díky tomu, že se současně sníží zatížení zdravé končetiny.

Kromě normálního verze (výška podpatku 10 mm) se kryt chodidla Trias dodává také ve zúžené verzi (výška podpatku 20 mm). To vám umožňuje vybírat si z většího množství obuvi.

Technické informace

Charakteristický rys Hodnota
MOBIS 2-3
Max. hmotnost uživatele 3R60 EBS - 125kg / 3R60 pro - 75kg
Hmotnost 3R60 - 845g / 3R60-pro – 770g
Maximální úhel flexe 175°