Kyčelní kloub Helix3D

Nové standardy vybavení

Zvýšená bezpečnost, dynamická odezva a komfort

Poté, co technologie zůstala po několik desetiletí na stejné úrovni, nastavuje Ottobock systémem kyčelního kloubu Helix3D nové standardy ve vybavení po amputaci v kyčli. Je vhodný pro osoby, které mají zachovalou pánev (po exartikulaci v kyčli) a také pro osoby, kterým musela být odejmuta část pánve (po hemipelvektomii).

V přirozeném cyklu chůze se pánev natáčí a pohybuje ve třech rovinách. Pomocí odpovídajících kompenzačních pohybů zdravou nohou jsme nicméně schopní dát nohu dolů tak, aby špičkou směřovala dopředu. Tato schopnost vnitřní a zevní rotace, k jejíž ztrátě v důsledku amputace dojde, je nahrazena systémem kyčelního kloubu Helix3D s její jedinečnou konstrukcí. Miniaturní hydraulika integrovaná v kyčelním kloubu řídí pohyby ve všech třech směrech ve stojné i švihové fázi. Tím se dosáhne mnohem fyziologičtějšího obrazu pohybu v porovnání s konvenčními systémy, které normálně umožňují pouze jednorozměrné kyvadlové pohyby a neřídí je dynamicky.

Kombinace pružin a hydrauliky

Zaintegrovaná miniaturní hydraulika společně s PU tahovými pružinami řídí trojrozměrné vzorce pohybu ve stojné a švihové fázi. Kromě charakteristiky tlumení flexe a extenze kyčle může ortotik-protetik individuálně přizpůsobit volnou švihovou fázi a tudíž také délku kroku.

Jedinečná konstrukce kloubu

Unikátní konstrukce klloubu umožňuje trojrozměrný pohyb: Dva kulové klouby v kombinaci se dvěma osami, z nichž jedna vykonává náklon, umožňují řízený prostorový pohyb. Toto podoruje symetričtější a přirozenější pohyb.

Zaintegrované tahové pružiny z polyuretanu

Zajišťují, aby došlo k mírnému náklonu kyčelního kloubu dopředu, když se zahájí švihová fáze, čímž se kompenzují chybějící flexory kyčelního kloubu. Značně se zredukuje zahájení flexe náklonem pánve.

Adjustační pyramida

Adjustační pyramida podporuje individuální přizpůsobení protézy jako celku. Pomocí adjustační pyramidy lze spojit optimální komponenty podle doporučení výrobce a posouzení ortotika-protetika.Přehled výhod

Individuální délka kroku

Ortotik-protetik může vzít v úvahu vaši normální délku kroku při předběžné konfiguraci hydraulické jednotky.

Různé rychlosti chůze

Pospícháte někam nebo se jdete pouze projít? Určíte rychlost a kyčelní kloub Helix3D se přizpůsobí.

Velký úhel flexe

Velký úhel flexe zajišťuje odlehčení v mnoha každodenních situacích jako např. sezení, obouvání nebo nástup do auta. Kloub při sezení nevyčnívá pod pánevním lůžkem, čímž podporuje pohodlnou polohu sedu.

Přirozenější chůze a odlehčení zdravé strany

Pro zahájení počáteční flexe k dalšímu kroku potřebuje amputovaný v případě vybavení konvenčním kyčelním kloubem přizvedávat protézu tak, že zvedá patu na zdravé straně, a musí provádět nepřirozený náklon pánve. Obojí lze se systémem kyčelního kloubu Helix3D do značné míry zredukovat.

Harmonický vzorec chůze

Jedinečný hydraulický systém řízení extenze kyčle chrání pohybové ústrojí před rázy. Obraz pohybu je mnohem fyziologičtější, šetří energii a přispívá k velmi přirozenému obrazu chůze. Tím se také odlehčí záda a klouby a zabrání se následným problémům.

Střídavá chůze ze schodů

Pro vybavení, které je harmonizované z hlediska bezpečnosti, funkcionality a komfortu, uznává Ottobock pouze kombinaci mikroprocesorem řízeného kolenního kloubu C-Leg nebo Genium a Helix3D. Toto vám rovněž umožní překonat schody a další malé překážky. Získáte bezpečnost a dynamiku.

Funkce

Technologie

Matentovaná víceosá konstrukce kloubu Helix3D umožňuje trojrozměrný pohyb kyčle, čímž je kompenzována přirozená rotace pánve. Výsledkem je symetričtější a přirozenější vzorec chůze. Získáte dostatečnou flexi a budete moci pohodlně sedět, poněvadž náklon pánve je zredukován na minimum.

Nový mechanizmus kombinující pružiny a hydrauliku usnadňuje zahájení švihové fáze. Pro zahájení švihové fáze můžete využít energii naakumulovanou ve stojné fázi. Toto kompenzuje chybějící svaly kyčle a umožňuje vám chůzi s vynaložením menšího úsilí. Došlap ve stojné fázi je tlumený a řízený a kyčelní kloub se napřimuje harmonicky. Výlsledkem toho je řízený a hladký odval na straně plně zatížené protézy. Kombinace pružin a hydrauliky také umožňuje individuální nastavení délky kroku a řízení kyvadlového pohybu ve švihové fázi.

Nácvik chůze s protézou

Poté, když budete vybaveni systémem kyčelního kloubu Helix 3D v kombinaci s Geniem nebo C-Legem, je důležité, abyste se naučili vaši novou protézu používat. Váš ortotik-protetik vám společně s terapeutem dají při speciálním tréninku podrobé instrukce a doporučení. Procvičíte si zdolávání svahů a ramp, sezení a překračování překážek a budete provádět nácvik co nejfyziologičtější chůzí, která šetří výdej energie. Během toho si vytvoříte podmínky pro co nejlepší používání vaší protézy při každodenním životě.

Ideální protézové komponenty

Ottobock schvaluje pouze vybavení v kombinaci kyčelního kloubu Helix 3D s mikroprocesorem řízenými kolenními klouby C-Leg nebo Genium. Tyto inteligentní systémy se přizpůsobí pro velký rozsah každodenních situací a zajistí vám tak potřebnou důvěru, že se můžete plně spoelhnout na vaši protézu.

Genium

Snímače zaintegrované v Geniu průběžně sledují aktuální fázi chůze uživatele. S kolenním kloubem Genium dosáhnete značné redukce vynaložené energie a potřeby koordinace, zejména na svazích, spádech nebo na nerovných plochách. Hlavní výhody Genia zahrnují schopnost amputovaných po transfemorální amputaci nebo exartikulaci v kyčli poprvé chodit ze schodů střídavou chůzí – bez použití aktivního hnacího systému nebo rozsáhlých kompenzačních pohybů. Obrubníky, překážky v domácnostinebo a také ostatní každodenní rizika např. zakopnutí lze zvládnout bezpečněji a přirozeněji.

C-Leg

V roce 1997 uvedl Ottobock na trh C-Leg jako první plně mikroprocesorem řízený systém protézy dolních končetin na světě. Ověřená technologie C-Legu určuje standardy ve vybavení až do dnešního dne. Komplexní systém snímačů řídí kolenní kloub, trvale rozezává, ve které fázi cyklu chůze právě jste. Chůze pomalu nebo rychle v nejistých situacích a na nerovném terénu, překonávání svahů a střídavá chůze ze schodů: C-Leg vám umožňuje takovou každodenních volnost pohybu.