Podtlakový systém AeroLink

Podtlak bez těsnicí nákolenky

Zvýšená volnost pohybu pro koleno

Podlakové systémy zajišťují, aby protéza dolní končetiny byla bezpečně připojená k pahýlu. S inovativním systémem AeroLink mají transtibiální amputovaní k dispozici podtlakový systém nevyžadující utěsňovací nákolenku, která by jinak omezovala pohyb v oblasti kolene. Cyklistika, klečení, zkrčení se nebo sezení s ohnutýma nohama je možné s tímto systémem komfortně provádět. Také podráždění pokožky je udržováno na minimální úrovni. Kromě komfortu uživatele se systém vyznačuje nenápadným pahýlovým lůžkem, takže protéza není takřka znatelná ani pod těsně ubepínajícími kalhotami.

K nasazení systému AeroLink jsou zapotřebí pouze tři kroky:

  1. Nasaďte hybridní liner AeroLink Hybrid na pahýl a pak nasedněte do vnitřního pahýlového lůžka.
  2. Přehněte podtlakovou chlopeň lineru přes okraj vnitřního pahýlového lůžka tak, aby se vytvořilo hermetické utěsnění. Zbytky vzduchu, které zůstanou ve vnitřním lůžku, se vytlačí přes jednocestný ventil zabudovaný v trnu, a vytvoří se podtlak.
  3. Nyní nasedněte s pahýlem do vnějšího pahýlového lůžka a spojte obě lůžka pomocí konektoru AeroLink.

Vnější pahýlové lůžko

Vnější pahýlového lůžko se spojí s vnitřním lůžkem pomocí konektoru AeroLink.

Hybridní liner AeroLink

Tento dvoustěnný liner kombinuje silné stránky dvou materiálů. Tlumicí vlastnosti použitého polyuretanového materiálu na vnitřní straně optimalizují rozložení tlaku v pahýlovém lůžku, čímž je zajištěna ideální ochrana pahýlu. Silikon použitý na vnější straně je velmi silný, takže liner je velice mechanicky odolný.

Vnitřní pahýlové lůžko z ThermoLynu

Podtlaková chlopeň nad hybridním linerem AeroLink se přehne přes okraj vnitřního pahýlového lůžka tak, aby se vytvořilo hermetické utěsnění systému.

Konektor AeroLink

Konektor AeroLink spojuje vnitřní pahýlové lůžko s vnějším lůžkem pomocí trnu. Zde vytváří zabudovaný jednocestný ventil během švihové fáze podtlak ve vnitřním lůžku. Konektor AeroLink Connector je také vybaven hadicovým spojem pro rychlou a jednoduchou instalaci podtlakového systému Harmony, alternativu, která aktivně vytváří podtlak ve vnitřním lůžku.

Trn se zabudovaným výfukovým ventilem

Jednocestný ventil vytlačí zbytky vzduchu, které zůstanou ve vnitřním lůžku, takže se ve švihové fázi vytvoří podtlak.Přehled výhod

Ohýbání kolene

Při situacích a pohybech jako např. klečení, jízda na kole a sezení prováděných po delší dobu nebo v omezených prostorách v letadle nebo v kanceláři je zapotřebí, aby byla zajištěná dostatečná volnost pohybu kolene. Nyní toto umožňuje systém AeroLink.

Zlepšení stavu pokožky

Přeložením vnější stěny lineru zajišťuje inovativní hybridní liner funkci těsnicí manžety, která takto již není zapotřebí. Tím se zredukuje podráždění pokožky, takže se zlepší její stav. V kombinaci s dolním průběhem pahýlového lůžka se tímto může zredukovat vznik otlaků na pahýlu.

Nenápadný pod oděvem

Díky tenkostěnné konstrukci je takřka nepostřehnutelný i pod obepnutými kalhotami.

Bezpečná podpora

Podtlak vytvořený ve vnitřním lůžku se rozloží po celé ploše pod kolenem. Tím zajišťuje, aby protéza dolní končetiny bezpečně držela a měli jste to nejlepší pohodlí.

Snadné nasazování

Komponenty systému AeroLink se snadno vzájemně spojí, takže lze protézu nasadit snadno a rychle. Toto se rychle stane každodenní rutinou.

Technické informace

Charakteristický rys Hodnota
MOBIS 2-4
Uživatelé s transtibiální protézou Délka pahýlu nejméně 12 cm