E-MAG Active – elektronicky řízený systém kolenního kloubu

Vybavení při ochrnutí dolní končetiny

Zvýšená mobilita a přirozený obraz chůze

E-MAG Active byl vyvinutý pro uživatele, kteří z důvodu parézy nebo úplného výpadku kolenních extenzorů nedokážou stabilizovat koleno bez pomoci.

Inteligentní snímací systém měří při chůzi polohu dolní končetiny a podle toho řídí ortézu. To znamená, že kolenní kloub se při chůzi automaticky odblokuje; ve stojné fázi se zablokuje pro bezpečnou podporu a odblokuje se ve švihové fázi, aby chůze byla přirozenější.

Ortézu E-MAG Active jsou schopni používat i uživatelé, kteří nemají žádnou funkci kotníku.

Řídicí elektronika

Řídicí elektronika zpracovává všechna data a řídí funkce kolenního kloubu.

Akumulátorová baterie

Baterii lze pro dobití vyjmout.

Režim přepínání

Tímto spínačem můžete přepínat do režimu jízdy na kole.Přehled výhod

Přirozenější chůze

Přirozenější obrza chůze a přání nemuset se stále soustředit na pohyby... To jsou požadavky společné pro mnoho uživatelů ortéz. Inteligentní elektronika zajišťuje, abyste mohli chodit přirozeněji a snáze. Magnet automaticky uvolňuje kloub a vaše ruce zůstávají volné. Můžete se soustředit na ostatní věci v životě, které jsou pro vás důležité - vaše rodina, podnikání nebo hobby.

Lepší držení těla

Při použití E-MAG Active jsou pro vás pohyby snazší. Můžete toho dělat opět více a být aktivnější než dříve. Má to pozitivní vliv na vaše svaly a váš celkový zdravotní stav, například oběhový systém. Díky přirozenějšímu obrazu chůze je potřeba provádění kompenzačních ohybů prakticky nulová a sníží se tak zatížení na protější straně těla.

Jízda na kole

Když tlačítkem přepnete E-MAG Active do odblokovaného režimu, můžete dokonce jezdit na kole nebo na rotopedu. Díky inteligentní řídicí jednotce kloubu jsou možné i další sportovní aktivity jako například Nordic walking.

Vhodný pro každodenní používání

Svým zapouzdřeným designem je E-MAG Active chráněn před vnějšími vlivy, jako např. nárazy, nebo volným oděvem. Povrch kloubu tvoří homogenní a uzavřený celek, i když je kloub ohnutý.

Dlouhá životnost

V závislosti na prováděných pohybech vydrží E-MAG Active až 5 000 kroků, což odpovídá vzdálenosti asi 8 km a obvykle to na jeden den stačí. Baterii můžete přes noc snadno zase nabít.

Rychlý a tichý

V mnoha situacích bývá používání ortéz doprovázeno stálými zvuky, což může být nepříjemné. Ale magnet, který kloub při chůzi odblokuje, funguje rychle a tiše - takže je jeho každodenní používání nenápadné.

Funkce

E-MAG Active zajišťuje kolenní kloub v rozhodující chvíli, tedy ve stojné fázi cyklu chůze. Jde o fázi, kdy je vaše váha přenesena na postiženou nohu. Pro švihovou fázi, to znamená, když se kloub ohýbá, se opět uvolní. E-MAG Active se odblokuje při každém kroku vlivem pohybu chůze a před došlapem nohy se opět zablokuje. To umožňuje inteligentní systém snímačů, který měří polohu dolní končetiny při chůzi a vysílá tyto informace do elektroniky v kloubu. Potom magnet kloub odblokuje – rychle a tiše. Název kloubu E-MAG vychází ze slova elektromagnetický.


Příslušenství

Podobné produkty